С 30-летием Дня Конституции Кыргызской Республики!

05.05.2023

С 30-летием Дня Конституции Кыргызской Республики!

Уважаемые кыргызстанцы, поздравляю вас с​ Днем Конституции Кыргызской Республики!

Конституция​ — это гарантия стабильности, мира и​ согласия в​ стране, незыблемый фундамент демократического развития государства!

В Конституции заложены основы соблюдения прав человека, социальной справедливости и равенства.

Благодаря Конституции мы уверенно шагаем по​ жизни в​ стабильности и​ независимости, народ Кыргызстана своим неустанным созидательным трудом вносит свой весомый вклад а развитие страны.

Желаю всем мирного неба над головой, согласия и​ уверенности в​ завтрашнем дне, пусть счастье и​ благополучие царит в​ каждой семье, а​ наша Родина уверенно идет по пути развития и процветания.

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана

Кызаев Э.Ш

Урматтуу Кыргыз элим , сиздерди Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен куттуктайм!

Конституция – өлкөдөгү туруктуулуктун, тынчтыктын жана ынтымактын кепилдиги, мамлекеттин демократиялык өнүгүүсүнүн негизги фундаменти!

Конституция -адам укуктарын, социалдык адилеттүүлүктү жана теңчиликти сактоонун негиздерин түзөт.
Конституциянын аркасы менен биз туруктуулукта жана эгемендүүлүктө жашоону ишенимдүү басып келе жатабыз. Кыргыз эли өзүнүн талыкпаган эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошуп келүүдө.

Ар бир адамдын башына бейпил асман, ынтымак жана келечекке ишеним, ар бир үй-бүлөдө бакыт-таалай жана бакубатчылык каалайм.
Мекенибиз өнүгүп ,өсө берсин!