Областной совет профсоюзов

Таласский областной совет профсоюзов

Председатель
Жакшымбеков Акылбек жакшымбекович
Номер кабинетa
37
Адрес г.Талас, ул. Бердике баатыра 297