fpk.kg

Login

Профсоюз – бул элдин эмгек кызыкчылыгын түздөн-түз коргоочу уюм


Советтик доордон бери, Кыргыз жергесинин калкы айыл-чарба менен тыгыз байланышта болуп, анын экономикасынын өнүгүшүнө зор салымын кошуп келе жатышат. Бүгүнкү күндө айыл-чарбасы болбосо, бир мезгилдерде атагы алыска жеткен кыргыз завод-фабрикалары жокко учурагандан кийин, аймактарда мал менен талаадан башка иш деле жоктой көрүнөт. Ар бир эле адам, алыскы Оруссияга, же андан ары Батыш өлкөлөрүнө баралбайт экен, айылда жерди иштетип, мал курап, ошону менен оокат кылган замандаштарыбыз калкыбыздын салымдуу бөлүгү. Бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Бирок ошону менен бирге, айыл-чарба тармагында эмгектенген баардык адамдардын малы, же жери бар эмес, айрымдарында андай да жок, алар эмне кылып турмуш кылышат? Көпчүлүгү, жалданма жумуштарда эмгектенип, жаӊы шарттарда «фермердик» менен иш кылган ишкерлердин колунда. Тилеке каршы, баардык жерде эле, айыл-чарба кызматкерлерине адилетүү мамиле кылышпайт, жалданма жумушчу болгондуктан иш берүүчү тарап менен түшүнбөстүктөр жок эмес, карапайым калк көп учурда коргоосуз калып, кимге кайрылаарын билбей турганда, айыл-чарба кызматкерлеринин тармактык профсоюзу укуктук жардам берип жана кайрылган адамдарды толук коргоого алып кызмат кылып келүүдө.

Биздин редакция ушул санда, республикабыздагы бирден-бир болгон айыл-чарба кызматкерлеринин тармактык профсоюзунун Борбордук комитетинин төрагасы, жалпы эле Кыргызстандагы профсоюздар арасындагы эӊ жаш (35 жаш) ишмерлердин бири, Жээнбек Осмоналиев менен айыл-чарба профсоюзу жөнүндө маектешкенди туура көрдү.

- Жээнбек Чыныбекович алгачкы суроону бугүнкү кундөгү айыл-чарба кызматкерлеринин профсоюзунун акыбалы боюнча баштасак.

Жетекчилик милдетти жана чон жоопкерчиликти биздин тармактык профсоюздун күжүрмөн мүчөлөрү жана баштапкы уюмдардын төрагалары мага жүктөгөндөн кийин, менин орун басарларым менен чогуу элдин бугункү профсоюзга болгон мамилесин, маанайын билиш үчүн, профсоюз менен элдин ортосундагы карым катнашты билүү, байкоо үчүн, айыл жергесиндеги абалды көрүү үчүн, өлкөбүздүн 7 дубанын кыдырып келдик. Жыйынтыгында, элдин профсоюзга болгон түшүнүгү илгерки советтик кездегидей боюнча калгандыгын байкадык. «Профсоюз азыр деле барбы» деп, таңкалгандар деле болбой койгон жок. Жаштардын көбу болсо билбейт экен.

Ошондо профсоюздук жумушту жалпы, калк арасында жандандырыш керек экендигин туюп, профсоюз бул элдин эмгек кызыкчылыгын түздөн-түз коргой турчу уюм экендигин элге жеткирүү учүн, алдыбызга максат коюп, план иштеп чыкканбыз. Жылдан-жылга профсоюз мучөлөрунун саны азайып бара жатат эмне себептен, канткенде биз кайра кучтөнөбүз, анализдеп, пленумда талкууга алып бир топ чечимдерди кабыл алдык. 3 кундүк кеӊешмеде, баарыбыз чогулуп, өзүбуздүн беш жылдык стратегиябызды белгилеп алганбыз. Негизги багыттарыбыздын бири: жаштардын арасында профсоюз жөнүндө маалыматты таратуу менен бирге, профсоюзга жаштарды тартуу максатын коюп эки семинар өткөрдүк. Түндүк жергесинде, Ысык-Көл, Нарын, Талас, Чүй областтарында жана Туштүк жергесинде -- Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында биздин баштапкы уюмдарда иштеген жаштарды чогултуп профсоюз эмне экендигин, кандай максатты көздөйт деген сыяктуу түшүндүрмөлөрдү бердик. Азыркы учурдагы, жазга чейин деп коюлган максатыбыз; эки семинардын жыйынтыгы боюнча өзүнүн активдуүлүгүн көрсөткөн жаштарды чогултуп, Республикалык деңгээлде форум өткөрүү. Профсоюздун жаштар кеӊеши деп тузүлгөн топту, жандуу орган катары иштетели деген ниет бар.

- Акыркы учурларда жалпы эле эл-аралык тажырыйбада профсоюздун саны кыскарып аткан көрүнүш бар, ошол эле кезде Кыргызстандагы профсоюздарга да жалпы тенденция таасирин тийгизди. Ошол процесстерге байланыштуу кандай иштерди жүргүзүп атасыӊар ?

1985 жылы 600 миңден ашык мүчөлөрүбүз бар эле, бугүнкү күндө болсо 80 миңдин эле тегерегине түшүп, кескин түрдө азайып кеткен. Анализ кылып көрсөк 90 жылда агрардык жер реформасы жүргөндө, колхоз, совхоздорду майдалап бытыранды кылып, жеке үй-бүлөлүк дыйканчарбаларды түзуп, баардык айыл чарба мүлкү таратылып салынган, ошол учурда профсоюз мүчөлөрдун саны кескин кыскарып кеткен. Профсоюздун коомдогу орду бул жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы адвокат, ортомчу катары иштей турган уюм эмеспи. Айтылган реформадан кийин, профсоюз түшунүксүз акыбалга дуушар болгон. Ошол учурда, жеке дыйкан чарбалар профсоюздан баш тартып чыгып кетишкен. Турмуш көрсөткөндөй алган мулктү, туура пайдаланып сактап кайра көбөйткөндөр бугүнку күндө айыл жергесинде байып чоң фермерлерге айланып кете алышкан. Тескерисинче, рынок мамилелерин түшүнбөгөн, айыл жергесинде жашаса дагы, дыйканчылык, фермердик иш жөнүндө маалыматы жок болгон жарандарыбыз мүлкүн сактап кала алган эмес.

Малын, жерин, сарайын сатып, айыл жергесинде жумуш жок деген шылтоо менен эмгекке жарандуу калктын көбү мигрант болуп кетип калышты. Бүгүнкү күндө айыл жергесинде чоң ажырым пайда болду - бай менен кедей деп. Байлардын чарбасы кеңейип, жумушчу жок болгондон соң өзүнүн айылдаштарын жалдап иштетип атат, бирок ошондой учурларда, эмгек мамилелерин көзөмөлдөй турчу эмгек келишими түзүлгөн эмес. Формалдуу эмес экономика кулачын жайып жатат. Азыр, Кыргызстанда «кулчулуктун» өзүнчө бир жаӊы формасы түзүлүп атат, ушул жерде профсоюз өзунүн активдүүлүн көрсөтүш керек. Демек, иш берүучүнүн жана жумушчунун ортосундагы мамилени формалдуу түргө алып келүу, эмгек келишимин түзүү жана социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу зарылчылыгы келип чыкты . Мындай көрунүштүн баардыгы, жалданып аткан жумушчу өзүнүн укугун билбегендигин түшүндурүп турат. Ушул көрүнүштөрдү жөнгө салуу үчүн, формалдуу эмес экономиканын терс кесепеттеринен арылыш үчүн, формализация кылыш керек. Бул, бүгүнкү күндө чоң багыттарыбыздын бири. Ушунун негизинде, биз, январь айында эл-аралык уюмунун жардамы менен чоң семинар өткөргөнү жатабыз. Ал республиканын жети областынан өкүлдөрдү чакырып, конкреттүү иш-чараларды белгилөө. Айыл чарбасындагы формалдуу эмес сектордо эмгектенген жумушчулардын аныктап, жергиликтуу өзүн-өзү башкаруу органдары менен тыгыз иштешип, андай жумушчуларды тизмеге алуу, деген сыяктуу кадамдарды белгилеп алып, комплекстүү иш-чараны жүргүзөлү деп турган учур.

Формалдуу эмес экономика, бүт дүйнө жүзүндө олуттуу проблемалардын бири болуп эсептелинет. Анткени, мындай көрүнүштөн улам канчалаган адамдардын турмушу, келечеги, өмүрү белгисиз болуп турат. Мен ишенем, баардыгы сөзсуз ишке ашат. Айыл-чарба министрлиги менен эки тараптуу келишим түзгөнбүз, ал келишимде формалдуу эмес экономикада эмгектенген айыл-чарба кызматкерлериинин мамилелерин жөнгө салуу боюнча пункту бар, демек министрлик менен тыгыз байланышта иштешип, бул пунктуларды ишке ашырыбыз абзел. Кыргызстанды, кризистен чыгаруунун бул дагы бирден бир жолу.

- Азыркы убакытта, Сиз жетектеп келе жаткан тармактык профсоюз, өлкөбүздүн баардык аймактарында өкүлчүлүктөрү барбы жана жогоруда белгилеген иш-чаралардан тышкары кандай иштерди алып бара жатасыӊар?

Республиканын алты облусында областтык комитеттерибиз бар, Чүй чөлкөмүндө, райондук комитеттерибиз борбордук комитетке түздөн тү бай ийет. Бирок, бүгүнкү күндө профсоюздук кадр маселеси бизди кыйнап турат. Өзгөчө алыскы райондордо профсоюз кадрларыбыз жок болуп кетти, анткени жаштардын профсоюзга болгон кызыгуусу такыр эле жок. Себеп, биздин жумуш түйшүктүу жумуш. Жаштарыбыз болсо оңой кызматтарда отурганды каалашат. Кээ бир алыскы жана жакынкы райондордо профсоюздук комиттерибиз жокко учурап кеткен эле, убакыт менен бара-бара аларды жандандырып жатабыз. Мисалы Аламүдүн районунда биздин профсоюздук комитет жок болуп кеткен. Улам жергиликтуу өзүн өзү башкаруу органдары менен суйлөшүп, кадрлады тандап атып, райондук комитетти түздук, ал жанданды жана жарым жылдын ичинде эле профсоюздук жаӊы 9 баштапкы уюм түзүлдү. Ѳткөн эки жыл ичиндеги эң чоң жетишкендиктерибиздин бири структурабызды жөндөп, кадрларыбызды толуктаганга жетиштик деп айтсам жаңылышпайм. Мисалы, Ѳзгөн, Кара-Суу, Токтогул, Чүй, Ысык-Ата, Бакай-Ата, Ак-Суу аттуу райондордо профсоюздук комиттетер иштерин жанданты.

Албетте кемчиликтер бар, бирок биз ал кемчиликтердин да үстүнөн иштеп жатабыз. Жер жердеги акимчиликтерге, областтык администрацияларга, айыл-чарбасында эмгектенгендердин акыбалы боюнча каттарды жөнөтүп атып, жогоркудагылардын көңулдөрүн бура алдык деп эсептейм.

Профсоюздардын ишмердигинин негизги багыттары бул анын мүчөлөрүнүн татыктуу, коопсуз жумуш орду менен камсыз болуусуна жана эмгек акы алуусуна көмөкчү болуусу. Бул багытта эмгек мыйзамдарынын сакталышына карата олутту көӊүл бурулуп, тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Мисалы, 2014-жылы Борбордук Комитеттин эмгекти коргоо бөлүмүнө эмгекчилердин эмгек убагында төлөбөй эе эмгек мыйзамдарын одно бузуп жумуштан бошоткондугу жана башка маселелер боюнча жүздөн ашуун кат кабрлар келип тушкон. Алардын көпчүлүгү жеринде текшерилип, тиешелүү жооптор берилди. Ал эми мыйзамсыз иштен четтетилгендер биздин жоролго менен иштери сот органдарында каралып, айрымдары сот чечимдери менен мурунку иштеген орундарына коюлушту.

- Эл арасында профсоюз эмгекчилердин эс алуусун уюштуруучу уюм катары кеӊири белгилүү. Бул жаатта дагы сиздин профсоюзда жумуш журуп жатабы?

Албетте. Бүгүнкү күндө биздин профсоюздун балансында турган 2 санаторий-профилакторий жана Ысык-Көлдүн жээгинде орун алган «Телтору» пансионаты, ошондой эле 11 балдардын эс алуу борборлору, айыл-чарба кызматкерлеринин жана алардын үй-бүлөсүнүн ден соолугун чыӊдап, толук кандуу иштеп жатышат. Андан тышкары, Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын карамагындагы баардык санаторий-курортторго, эс алуу жайларына, лагерлерге жолдомолор берилүүдө. Мисалы 2014-жылы биздин профсоюз аркылуу миӊден ашуун айыл чарба кызматкери санаторий курортторго, эс алуу жайларына акысыз жолдомо алса, бир жарым миӊден ашуун өспүрүм балдар лагерлерге барып ден соолуктарын чыӊдашты.

- Маек куруп бергениӊиз үчүн чоӊ рахмат!


Тимур Саралаев

Обновлено 23.01.2015 10:32

Просмотров: 2370

В Кыргызстане прошел фестиваль народного творчества «Ынтымак Кесеси»

Указом Президента Кыргызской Республики 2014 год объявлен Годом укрепления государственности Кыргызской Республики. В связи с этим 19 декабря в историческом музее КР состоялся заключительный этап республиканского фестиваля народного творчества «Ынтымак Кесеси».

Фестиваль был проведен во всех регионах страны, в частности в городах Токмок, Талас, Ош, Нарын, Джалал-Абад, Чолпон-Ата, Кызыл-Кия. При активном участии руководителей и ответственных работников аппаратов полномочных представителей Правительства в областях. Фестиваль способствовал дальнейшему повышению доверия граждан к институтам государства, консолидации усилий органов местного самоуправления и профсоюзов в сплочении и единения трудящихся, возрождению и развитию народных жанров, различных видов самодеятельного творчества, приобщения молодых сотрудников к лучшим традициям национальной и зарубежной культуры.

Завершающий этап Республиканского фестиваля народного творчества «Ынтымак Кесеси» состоялся 19 декабря в зале исторического музея Кыргызской Республики в форме Гала-концерта. Программа концерта была составлена из лучших номеров-победителей областных этапов фестиваля. Исполнители были ответственные работники аппаратов полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях.

На гала-концерт были приглашены ответственные работники Аппарата Правительства, министерств и ведомств республики, профсоюзный актив и общественность. За высокохудожественно исполненные номера песен, танцев и других видов искусства жюри удостоило участников денежными премиями.

Фестиваль состоялся при содействии вице премьер-министра КР, ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях приняли совместное постановление о проведении Республиканского фестиваля народного творчества «Ынтымак Кесеси», посвященному Году укрепления государственности Кыргызской Республики.

Обновлено 22.12.2014 09:12

Просмотров: 504

Профактивисты-строители СНГ обсудили вопросы профсоюзов и молодежи

С 23 по 27 июня на берегу озера Иссык-Куль в санатории «Голубой Иссык-Куль» прошло заседание Исполкома и Совета Международной конфедерации профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов (), а также круглый стол по теме «Профсоюзы и молодёжь».

В данном мероприятии, приняли участие представители членских организаций Конфедерации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана. На заседаниях Исполкома и Совета, были рассмотрены различные вопросов, в том числе:

«О мерах МКП «Строитель» и её членских организаций по подготовке и проведению 7 октября 2014 года Всемирного дня действий «За достойный труд!»;

«О социально-экономическом положении трудящихся строительного комплекса в государствах Содружества и деятельности членских организаций МКП «Строитель» по защите экономических интересов членов профсоюзов»;

«Об итогах Международной научно-практической конференции «За достойный труд и социальную справедливость» (г. Москва, 09.04.2014г.);

«О рекомендациях «Модернизация профсоюзов и их деятельности, как объективная необходимость» (по итогам Научно-практической конференции МКП «Строитель», Кишинев, 24.05.2013г.);

«О работе МКП «Строитель» за период с июня 2013 года по июнь 2014 года»;

«Об итогах круглого стола МКП «Строитель» по теме: «Профсоюзы и молодежь».

Обновлено 08.07.2014 09:12

Просмотров: 526

Активисты профсоюза образования озабочены финансовым положением учителей Кыргызстана

В Бишкеке, 4 июля прошло заседание президиума ЦК профсоюза работников образования и науки. В работе заседания приняли участие представители областных, районных и первичных организация профсоюза образования, которые приехали со всех регионов Кыргызстана, кроме того на заседании сотрудники аппарата ЦК и председатель ФПК – Асылбек Токтогулов информировали членов президиума о проводимой работе в ЦК.

В ходе заседания, со стороны региональных представителей профсоюза, были озвучены целый ряд различных проблемных вопросов и пути их решения.

Так, представитель профсоюза образования г. Каракол – К. Ниязбеков сказал, что – в образовательных учреждениях г. Каракол и Тонского района Иссык-Кульской области необходимо повышать нормы правовой и технической защиты работников образования, в данном вопросе полностью общественный контроль должен осуществлять профсоюз.

Пожалуй, самым ключевым вопросом, который бурно обсуждался на заседании президиума, была – оплата труда учителей. По словам председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, в данное время размер заработной платы учителей ниже средней заработной платы, учитывая все нюансы и отчисления, на руки учителя получают на 30-40 % ниже, чем положено.

Все эти моменты не только у профсоюза образования, но и у всего профсоюзного движения Кыргызстана вызывают серьёзные вопросы к правительству.

По данному вопросу у профсоюзов есть своя четкая конструктивная позиция, и мы будем отстаивать социальные и экономические интересы работников образования, сказал Асылбек Токтогулов.

Обновлено 07.07.2014 13:40

Просмотров: 667

Профсоюзы проводят Республиканский фестиваль народного творчества - «Ынтымак – Кесеси», посвящённый году Государственности

По инициативе ЦК профсоюза  работников государственных муниципальных учреждений и общественного обслуживания КР, и профсоюзного комитета аппарата полномочного представительства  правительства КР  в Чуйской области,  инициировалось проведение в 2014 году Республиканского фестиваля народного творчества - «Ынтымак – Кесеси» посвящённый году Государственности.

Проведение данного фестиваля будет способствовать повышению уровня доверия граждан к институтам государства, консолидация усилий госорганов, органов местного самоуправления, профсоюзов и других общественных организаций в сплочении и единении наций, возрождению и развитию народных жанров, самобытных национальных традиций и видов самодеятельного творчества, приобщения молодежи к лучшим традициям национальной культуры.

В рамках проведения фестиваля, утвержден график проведения мероприятий в регионах Кыргызстана. Уже 15 апреля, проведен первый фестиваль аппаратом полномочного представительства  правительства КР  в Чуйской области, где очередность Чаши «Ынтымак – Кесеси» передана Таласской области, затем она будет передана профсоюзам Ошской области.

Обновлено 26.05.2014 13:19

Просмотров: 572