fpk.kg

Login

Оказание практической помощи профактиву Нарынской области

В соответсвии с перспективным планом работы на 2017год комиссия ЦК профсоюза работников образования и науки в составе ответственных работников в лице Ибрагимовой К.И., Кадыркулова Б.М., Олимпиевой Л.П., Курманкожоева М.Ж. в сентябре  текущего года изучила работу райкомов Нарынской области и Нарынского горкома профсоюза по осуществлению контроля за  выполнением норм  отраслевого Устава первичными профсоюзными организациями, соблюдением трудового законодательства и Закона КР « Об охране труда» в образовательных организациях области и оказание социальной поддержки их работникам через организацию социального партнерства с органами власти на местах.

В ходе работы члены комиссии встречались с главами районных администраций, айыльных аймаков, директорами общеобразовательных и дошкольных организаций , их профкомами. О положении дел в районах области по социальной защите учителей через организацию на всех уровнях социального партнерства, соблюдении на местах норм трудового законодательства, « Инструкции о ведении и хранении трудовых книжек работающих», и выполнении профорганизациями норм отраслевого Устава было доложено каждым членом комиссии на встречах с профактивом во всех посещенных регионах. В ходе встреч поступило много вопросов, на которые члены комиссии дали исчерпывающие ответы. Кроме того, перед профактивом поставлены были задачи по искоренению вскрытых при проверке недостатков в части социальной защиты учителей через повсеместное повышение качества  социального партнерства, активизации работы по обучению профактива, по наведению должного порядка при заключении трудовых договоров и в   трудовых книжках работающих на местах.

И в заключении, на базе Кочкорского района состоялась  встреча председателя ЦК профсоюза отрасли – Асылбека Токтогулова с профактивом , руководителями районных отделов образования Нарынской области. Были подведены  общие итоги проверки области , определены задачи на предстоящий год. Участники встречи высказали ряд предложений и пожеланий ЦК профсоюза отрасли в части аттестации учителей, повышения уровня трудовой пенсии, обеспечения профсоюзных комитетов методическими пособиями по профсоюзным вопросам и др.

Обновлено 26.09.2017 09:06

Просмотров: 55

КПФнын Төрагасы М.А. Асанакуновдун Таласка болгон иш сапары

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы Мирбек Асанакунов  2017-жылдын 23 майында иш сапарынын графигине ылайык Талас облусуна иш сапары менен барып келди.  Иш сапарынын алкагында Төрага  Кыргыз улуттук «Манас-Ордо» комплекси менен таанышты. Андан сон  Талас районундагы «Барчын» лагеринин жайкы эс-алууга жана балдарды кабыл алууга даярдыгы менен таанышты. Лагердин  даярдыгын көрүп  КПФнын Төрагасы  ыраазы болду. Лагерь 1960 жылдары курулган,  имараттардын чатырлары эскирип, аламаштырууга муктаж болуп калган. Лагердин диркетору Ырыс Жазыбаевнанын аракети менен «Жерүй» компаниясы демөөрчу болуп, 3 жатак корпустарынын  чатырлары алмаштырылган.  Кыргызстан профсоюздар Федерациясы  мындай демилгелүү жетекчиге  ыраазычылык билдирди. «Барчын» балдар лагери жыл сайын 400 баланын  жайкы эс-алуусун камсыздандырат. Андан тышкары дагы 2017 жылы  700 бала эс алат. Учурда лагерлерге бара турган балдардын тизмеси такталып, тарбиячыларды даярдоо иштери жүрүп жатат.

                                                          

Ошондой эле Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы Талас облусунун профсоюздук активи менен жолугушту. Жолугушуунун алкагында профсоюз тармагындагы болуп жаткан реформалар жөнүндө сөз кылып, чечилбей келе жаткан көйгөйлөргө дагы токтолду.

Жолугушунун жүрүшүндө Талас облусунун профсоюздук активи, областтык тармактык профсоюз комиетинин   жетекчилери, Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын ишине ийгилик каалоо менен бирге  КПФнын эс-алуу жайларынын абалы, путевкалар кандай шартта  бөлүштүрүлүп жатат, кандай реформаларга профсоюз муктаж болуп жатат  деп  суроолорун Төрагага беришти.

М.Асанакунов төрт айдын ичиндн, профсоюздарды реформалоо иштерин баштап  жатканын жана путевкаларды бөлүштүрүү катуу көзөмөлдө турарын белгиледи. 

Андан сон Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнун, Талас областтык профсоюздар Кенешинин  жана Талас облусунун иш берүүчүлөрү ортосундагы  Башкы макулдашууга кол кою аземине катышты.

Башкы макулдашууга  Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Д.А. Кенекеев, Талас областтык профсоюздар Кенешинин Торагасы А.Жакшымбеков, Жумуш берүүчүлөрдүн атынан: Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын Талас облусундагы өкүлү . К. Турсалиевтер кол коюшту.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М.А. Асанакунов  сүйлөгөн  сөзүндө социалдык-эмгектик чөйрөдөгү өз ара милдеттенмелер жана аларга байланышкан экономикалык мамилелер, бул  баарынан мурда – Кыргызстандын экономикасын, эмгек рыногун өнүктүрүү, эмгек акыны коргоо, эмгектин коопсуздугун жана саламаттыкты сактоо, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну белгилеп кетти. Биргелешкен аракеттер менен гана алдыбызда турган ар түрдүү  маселелерди чече алабыз деп Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М. Асанакунов ишенимин айтып кетти.

КПФ Төрагасынын Талас облусуна болгон  иш сапары  Кара-Буура  районуна баруу  менен  уланды. М. Асанакунов Кара-Буура  районунун акими Сыдыкназаров Б.Ж., орун басарлары, элге билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси, райком профсоюздарынын төрагасы жана райондогу «Ак-Шумкар» лагеринин директорлору менен жолугушту  жана  аталган райондогу «Ак-Шумкар» лагеринин жайкы эс-алууга жана балдарды кабыл алууга даярдыгы менен таанышты.

Иш сапарынан кайтып келген профсоюз лидери жолугушууларда көтөрүлгөн  маселелерди чечүү максатында КПФнын тийиштүү бөлүмдөрүнө тапшырма берди.

Обновлено 25.05.2017 05:05

Просмотров: 277

Вовлечение работников в профсоюз: cовременные возможности и формы организации

6,7 и 14 июня 2014г в г. Чолпон-Ата ЦК профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства Кыргызстана организовал семинары - тренинги для профсоюзного актива отрасли по теме: «Вовлечение работников в профсоюз. Современные возможности и формы организации».

Идея проведения семинара родилась у Председателя ЦК профсоюза Долоталиевой Дамиры Темирбековны во время обучения в г. Баку (Азербайджан) с участием «StreetNet» по неформальной экономике.

Цель проведения семинара-тренинга – обучить профсоюзный актив органайзингу, новым подходам к мотивации профсоюзного членства, приемам агитации и пропаганды в профсоюзной работе.

 «Тема мотивации профсоюзного членства занимает в современном профсоюзном движении одно из первых мест по своей остроте и актуальности, - отметила в своем приветственном слове Дамира Темирбековна,- если в целом в профсоюзном движении наблюдается тенденция к снижению мотивации членства, то мы даем рост членов профсоюза. Но профсоюз отрасли движется вперед. Для того чтобы сделать профсоюз более привлекательным, должны быть использованы все имеющиеся возможности. Сегодня необходимо придать правильный вектор этому движению. Мы должны вооружиться новыми методами и способами вовлечения в профсоюз, обеспечить приток новых членов и создание новых первичных организаций. Наш профсоюз будет использовать инновационные формы работы по мотивации, вовлекать членов профсоюза в активную профсоюзную работу. Профсоюз работников торговли и потребкооперации сформирует свой новый имидж. Работники нашей отрасли не будут стоять перед выбором вступать в профсоюз или нет? Стать членом этого профсоюза или какого-то другого? Отраслевой комитет совместно с активистами профсоюзного движения будет действовать как единая команда. Желаю вам успешной работы на семинаре, обсудить, послушать коллег, высказать мнение о том, какими способами мотивировать работников к вступлению в профсоюз, дать возможность каждому кто пришел на занятия, почувствовать себя в команде лидеров профсоюзного движения».

Началу работы семинара предшествовало деление участников на группы, а вернее на команды, так как профсоюзный актив – это, прежде всего команда, которая сплочена вокруг своего лидера, и в которой должен присутствовать командный дух.

На этапе самоопределения время было уделено не только ситуации членства в целом, но горячо обсуждалась уникальность профсоюза «Дордой». По – мнению участников в этой профсоюзной организации проблем больше, чем в любой другой. Это сфера торговли. Десятки тысяч людей работают на рынках и в жару, и в холод. Ежечасно возникают трудности, но профсоюз во главе со своим Председателем их решает. Поэтому на «Дордое» идет стабильный рост членов профсоюза.

После того как были выявлены главные проблемы и выбраны основные приоритеты профсоюзной работы в сфере торговли и предпринимательства, на этапе целеполагания команды взялись за поиск инструментов (механизмов) для выполнения прямых своих функций.

Основное время в ходе семинара было уделено различным упражнениям, деловым ролевым играм, живописным работам, конкурсам на лучший лозунг, призыв, листовку. По итогам конкурсов состоялась «пресс – конференция». Участники семинара согласились, что профсоюзные работники должны уметь работать с представителями СМИ.

На этапе оргпроектирования, команды обсудили пошаговую работу по органайзингу. «Сила профсоюзов заключается в их способности объединять работников и мобилизовать их на действие, - заявила одна из команд во время презентации, - усилить влияние профсоюзов можно путем органайзинга». Основным приоритетом во всех делах отраслевой профсоюз выбирает привлечение новых членов и создание сильных профсоюзов.

Участники семинара говорили о необходимости продолжения обучения своего профсоюзного актива и членских организаций методам и способам органайзинга и ведения кампаний.

Всего обучено на семинаре более 80 человек. В качестве модератора семинара выступила Семенова С.Ф. – заведующая отделом социально-экономической защиты трудящихся Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Обновлено 05.07.2014 07:30

Просмотров: 759

“Көгүлтүр Ысык-Көл” кучак жайып күтөт!

Кезегинде “Көгүлтүр Ысык-Көл” деген аты менен, бүт союзга таанымал болгон, азыр да атын жоготпой, улам жаңылануу, улам жакшыруу, заманбап деңгээлге жетүүгө багыт алган санаторийдин тарых-таржымалын  санжыралуу деп койсок болот. Бейиштин  бир бурчундай  болгон бул жерге ат арытып, жол карытып алыстан келгендер аз эмес. Өзгөчө  Россиядан, Казакстандан ден соолугуна шыпаа издеп келишет да, Ысык-Көлгө арбалып, кыргыз жеринин кооздугу элинин меймандостугу “багындырып”, кайра сагынып, самап келишет. Кудайга шүгүр, элибиз дагы акыркы жылдарда санаторий, курорттордо эс алуу эмне экенин билип, жер кезип, олчойгон акча коротпой эле сонун шарттар түзүлгөн  өзүбүздөгү дарылоо-эс алуу жайларын тандагандары жыл сайын арбып барат.

 “Көгүлтүр Ысык-Көл” Чолпон-Атанын баткак жана минералдык  сууларынын булактары оргуп чыккан жерде негизделип, 1965-жылы пайдаланууга берилген. Ошондон бери бир жылы кем жарым  кылымдын ичинде  жүз миңдеген  адамдарды оорусунан сакайтып, жеңилдетип, чөккөн көңүлдөн, баскан санаадан куткарбады дейсиң. Анын үстүнө, айтымда дал ушул «Көгүлтүр Ысык-Көл» турган жер миң ооруга дарылык бөтөнчө касиети бар. Адистер,  көл жээктеп текшерип  келишип, айрыкча кептөөр  жана  башка  дем алуу органдарынын ооруларына шыпаа болор жагымдуу жагдайды байкашкан экен. Ошондон улам  дарылоого шыкак, өбөлгө болорлугун эске алышып, жанынан өтсөң жыты аңкып турган ийне жалбырактуу дарактарды атайын отургузушат. Мына ушул дарактардын жытын искеп, кун чыга электе аралап басып жүргөн адамдарды кун сайын көрөсүң Көзүбүздүн карегиндей Көлүбүз турганда бул касиеттин көзү соолубас.

Доор алмашып, бүгүнкү жаңы нерсеге эртең эле эски болуп калган азыркы учкул жашоодо замандан артта калгысы келбеген ар бир жетекчи ишти жакшыртуунун көзүн тапканга күч үрөшү зарыл. Замандын тамырын кармай билиши кажет. Ансыз ал жетектеген мекеменин иши эч  качан алгалабайт. Ушул жааттан алганда “Көгүлтүр Ысык-Көл” бугун чыныгы ээсин тапкандай болду. Ал ашыра  мактагандык деле эмес. Буга чейин деле санаторийде жакшы иштер болуп келген, жетекчилери  анын кадырын, салмагын арттыруу үчүн иштешкен. Бирок биздин баамыбызда Лира Батырбекова жетекчи болуп келгени “Көгүлтүр Ысык-Көл” заманга үндөш өзгөрүүгө учуроодо. Же аял киши бүйрө, сарамжал болуп, кооздукка, ыңгайлуулукка умтулгандыктанбы жаңылануу дароо көзгө урунат. Бул бардык жерден байкалат.

 Дарылануу жана эс алуу үйүнүн аймагы абдан кең. Көп жылдан берки түрдүү  бак-дарактар менен жаңы бой созуп келаткандары, түркүн гүлдөр, айрыкча гүл канышасы – розалар кайда барба коштоп жүргөндөй сезилет. Тыйын чычкандар адамдарга ушунчалык көнүп калгандан, эс алуучулар колуна же ийнине отургузуп алып, сүрөткө түшө беришет.  А бет алдыда керемет Көл кучагын жайып, тосуп турат. Бир тарабын карасаң, ак чокулуу  тоолор көл созсоң эле жеткидей жакын көрүнөт. Ушул табияттын кооздугуна кооздук кошууга,  инфратүзүмдү заманга шайкештирүүгө санаторийдин кызматкерлери айрыкча  көнүл бөлүшөт.

 Дегеле мындагы  кызматкерлердин кичи пейилдиги, жакшы мамилеси, дарылануунун  жолдорун айтып, ийилип турушу көңүл жибитет. Анын эки себеби бар. Биринчиси  –  адамдын маанайынын көтөрүлүшүнө  табияттын кооздугу, анан да жакшы мамиле чоң роль ойнойт. Ал эми маанайдын көтөрүлүшү ден  соолукка  оң таасир тийгизет. Экинчиси  –  жылдан-жылга  жеке менчик санаторий түрүндөгү мекемелер көбөйүп, башка өлкөлөр мындай жайларын кулпуртуп жаткан чакта атаандаштыктан алдырбоо. Эгерде эс алуу үйүндө бары шайма-шай болсо, четтен эңсеп келгендер да көп болот.

Биринчи иретте “Көгүлтүр Ысык-Көлгө” эмне учун келишет? Анткени ал дарылоо, ден соолукту  чыңдоо кызматтары менен аты чыккан. Ал үчкө бөлүнөт: суу, баткак жана электр менен дарылоо. Чечмелеп айтканда санаторий ден соолугун чыңдоочуларга  20дан ашык дарылоо  түрүн сунушташат. Дарыгерлер ар бир адамды жылуу -жумшак  кабыл алышып, оорусуна жараша  консультация беришет, дарылоонун ага ылайык  түрлөрүн сунушташат. Атактуу Кочкор тузу менен дарыланганга да шарттар түзүлгөн Бассейн бар. Айтор, ар бир эс алуучу өзү каалагандай дарылана алат. Ошондуктан жыл сайын келип  эс алгандар коп.

Санаторийде жай-кыш дебей эс алууга болот. Ал үчүн бардык ыңгайлуулуктары менен 250 орун, жайкы эс алууга 810 орун камдалган. Беш корпустун экөө жыл бою меймандарды кабыл алууга ыңгайлаштырылган. Санаторий жалпысынан 1060 орундуу. 2013 – жылы аркы жылга караганда эс алуучулардын саны үч миңге жакын көп болду. Өткөн жылы жолдомолорду сатуудан 77204 миң сом киреше алынган, кирешенин жалпы көлөмү 84 пайыздан ашыкты түзөт, 2012 – жыл менен салыштырганда киреше 6691,7 миң сомго көбөйгөн. Эс алуучуларга кызмат көрсөтүүнүн акы төлөнгөн түрлөрү да көрсөтүлөт: УЗИ, клиникалык лаборатория, дарыкана, машина токтоочу жай, почто ж.б.  Жайында компьютердик  салон, кинотеатр, тренажердук зал, бильярд, акча алмаштыруу жайы, тир, суу аттракциону жана башка кызматтар эс алуучулардын кызматында.

Сейилдөөдөн, ар кыл медициналык дарылоолордон кийин адам эс  алгысы келет. Ал үчүн бир, эки жана үч бөлмөлүү жайлуу, ыңгайлуу номерлер ээлерин күтөт. “Люкс” деп аталган номерлер да бар. Эс алуучуларга түрдүү, даамдуу тамактар тартууланат. Буга башка өлкөлөрдөн келген меймандар өзгөчө ыраазы болуп кетишет. Албетте, меймандарга аймактагы кооз жерлерди көрсөтүү да каралган.

Үстүбүздөгү жылдын 29-январында өкмөттүн 2013-жыл үчүн сапат боюнча Кыргыз Республикасынын сыйлыгын ыйгаруу жөнүндө токтомуна ылайык, “Кызмат көрсөтүү (туристтик жана мейманкана кызматтары) номинациясы боюнча Кыргызстан профсоюздар федерациясынын “Көгүлтүр Ысык-Көл” санаторийи сыйлыкка татыды. Ал санаторийдин жетекчиси Л.Батырбекова баштаган жамааттын жалпылап жасаган эмгегинин бааланышы.

Ошентип, эс алып, дарыланып, ден соолукту чыңдагандан сырткары Ысык-Көлдө сүзүп, керемет жерлерибизди саякаттап көрүү менен “Көгүлтүр Ысык-Көлдөн” адам көп нерсени алат!

Обновлено 11.04.2014 09:45

Просмотров: 845

Асылбек Токтогулов Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусунун ыйгарым укуктук өкүлү Жусубали Төрөмаматов менен жолугушту


Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын төрагасы Асылбек Токтогулов иш сапар менен барган учурунда  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусунун ыйгарым укуктук өкүлү Жусубали Төрөмаматов менен жолугушуп, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ыйлайык, тең укуктуулуктун жана өз ара урматташуунун чегинде кабыл алынган милдеттенмелерди жөнгө салуунун принциптерин белгилөө менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кесиптик бирликтер Федерациясы жана Иш берүүчүлөрдүн ортосундагы 2013-2015 жылдарга кабыл алынган башкы келишимди аткаруу  максатында 2014-2015 жылдарга  карата жаңы  үч тараптуу келишимди кабыл  алынары  белгилүү  болду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусунун  ыйгарым укуктуу өкүлү Ж. Төрөмаматовдун буйругу менен Социалдык-экономикалык жана Эмгек маселелери боюнча үч тараптуу келишимдерди  ар бир облустун  район, шаарларында  эки тараптуу жамааттык келишимдерди ар бир мекеме - ишканаларда түзүү боюнча бардык райондук мамлекеттик  администрация башчыларына,   шаар  мэрлерине  милдеттендирилди.

Обновлено 21.02.2014 12:13

Просмотров: 560