fpk.kg

Login

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Кеңешинин мүчөлөрүнүн массалык маалымат каражаттарына Кайрылуусу

            Акыркы    мезгилде   республиканын   массалык   маалымат   басма  сөз  каражаттарында  Кыргызстан   профсоюздар   Федерациясынын  ишмердиги   жөнүндө  жагымсыз макалалар жарыяланып келүүдө.

              Бул   жарыяланып   жаткан   материалдар   көз   көрүнөө эле ачык   буюртмалык   мүнөздө   жазылып,  кыргыз коомчулугуна бир беткей жалган маалыматтарды таратып, профсоюздагы жагдайды курчутууга багытталып жаткандыгы бизди  өтө өкүндүрөт.  

             Мына ушуга байланыштуу, биз, Кыргызстан   профсоюздар   Федерациясынын   Кеңешинин   мүчөлөрү,  ушул жаатта басмада  жарыяланып   жаткан  буюртма макалаларга    четтен   байкоочу  катарында   кайдыгер карап тура албайбыз жана аларга карата өзүбүздүн   бекем  позициябызды билдирип коюуну туура таптык.  

             Кыргызстан   профсоюздар  Федерациясынын өз  Уставына  ылайык ишмердигин жүргүзгөн коомдук орган болуп саналат. Федерациянын курамына бардык тармактык профсоюз бирикмелери жана облрайшаар профсоюздар  аралык органдары  ыктыярдуу биригишкен. Федерациянын съезддер арасындагы жогорку органы болуп Федерациянын Кеңеши саналат жана ал Федерациянын  бүткүл ишмердигин башкарат.

КПФнын Уставына ылайык Федерациянын Кеңеши бардык уюштуруу, аткаруу, көзөмөлдөө ишмердиги менен катар ар кандай талаштуу, чырдуу кырдаалдарда ал маселелерди чечип алуу үчүн бүткүл мүмкүнчүлүктөрдү түзүп турган аянтчанын так  өзү болуп  эсептелет. Кеңеш профсоюздардын катарын чыңдоо, ынтымакты бекемдөө, ишмердик аракеттерди бириктирүү боюнча  бардык мүчөлүк уюмдар, тармактык комитеттер жана аймактык профсоюздар аралык органдары менен мамилелерин демократиянын , сый-урматтын, тилектештик, кызматташуу принциптеринин  негизинде жүргүзөт  жана алардын ичинде, ар түрдүү пикирлерди, көз караштарды, азчылыктын кызыкчылыктарын сыйлоо, өз позициясын эркин расмий түшүндүрүп берүү, анын укугун сактоо дегенди билдирет. Бул аянтчада, мүчөлүк уюмдардын, комитеттердин жана регионалдык Кеңештердин атынан алардын жетекчилери жана кызматкерлери Федерациянын, анын аткаруу органдарынын, аппаратынын кызматкерлеринин  (КПФ жетекчилерине чейин) ишмердигиндеги жетишпегендиктер жана кемчиликтер жөнүндө ээлеген  кызматтарына карабастан сын айтууга, аларды четтетуу, ишмердиктерин жакшыртуу боюнча сунуш берүүгө укукту кеңири пайдаланып келатышат.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Кеңеши ага Устав аркылуу берилген ыйгарым укуктарга  ылайык  профсоюздар арасында пайда болгон ички талаш-тартышуу маселелерди башка тараптардын кийлигишүүсүз, кызыкчылыктарды макулдаштыруунун  негизинде толук чечип берүүго толук  жөндөмдүү орган экендигин баса белгилеп кеткибиз келет.

Ошол эле мезгилде, Кыргызстан профсоюздар Федерациясына ыктыярдуу киришкен мүчөлүк уюмдар жана алардын борбордук жана республикалык комитеттери, областтык Кеңештери кандай гана болбосун  иш-чараларга катышууда ички профсоюздук тартипти терең сактоого, Федерациянын Уставын кыйшаюсуз аткарууга милдеттүү экендиктерин, жалпы профсоюздарга жана Федерацияга зыян келтирүүчү иштерден өздөрүн-өздөрү токтотуп калуулары  профсоюздук биримдикке  баа жеткис  көмөк экендигин дагы бир жолу айтып коюуга тийишпиз. Федерация Кеңешинин токтому менен бекитилген профсоюздук кызматкердин этика Кодексине ылайык  профсоюздук кызматкерлер  массалык маалымат  каражаттарынын беттерине чыгып макалаларды  жарыялоодогу биргелешкен  аракеттеринде бир гана профсоюз  уюмунун же анын органынын  атайын  уруксаты берилген учурда  гана алардын пикирин айтып чыгууга укуктуу боло алышат, ал эми калган учурларда алар профсоюздук уюмдун кызматкери эмес, жеке тарап катары чыгышканды, профсоюздук кызматкер, профсоюздук уюмдун же анын органынын уруксатын албай, пикирин эске албай ар кандай  билдирүүлөрдү  алардын атынан жарыя кылуусу профсоюздук кызматкердин этика Кодексине каршы келет. Ошондуктан профсоюздар жөнүндө туура эмес  жана негизсиз  маалыматтарды профсоюздар менен эч кандай байланышы жок, алардын ар кыл органдарында иштебеген , профсоюздук кызматкердин этика Кодексин кабыл алышпаган адамдар берип жатышат деп эсептейбиз.

                             Урматтуу   массалык   маалымат   өкүлдөрү !

              Профсоюздардын   700,0   миңден   ашык  мүчөлөрүнүн   кызыкчылыктарын, укуктарын   коргоочу   өкүлдөрү   катары  биз, КПФ   Кеңешинин    мүчөлөрү, мезгил   мезгили   менен   пайда   боло   калып   жаткан   массалык   маалымат   каражаттарындагы   белгисиз    авторлордун кыргыз   коомчулугуна профсоюздардын кадыр-баркын түшүрүүгө багытталган   «тоголок»  билдирүүлөрүн   кеңири талкуудан   өткөргөнүбүздөн   кийин,   Сиздерге, Кыргызстан профсоюздар  Федерациясы тууралуу    текшерилбеген , такталбаган маалыматтарды жарыя кылбоонуздарды өтүнөбүз.

               Кыргызстандын профсоюздары   сиздерди, калем ээлерин, коомдогу төртүнчү бийликтин өкүлдөрүн, бири-бирибизди терең сыйлоого, жарандык эн жогорку жоопкерчиликке, өлкөдөгү эң көп сандуу коомдук уюм болуп саналган профсоюздардын жалпы пикирин эске алууга чакырабыз. 

Биз, профсоюздар текшерилбеген  мындай макалалардын жарыяланышына  жол берилбейт деген ишенимди  билдиришет, кокустан мындай макалалар кайрадан жарык көрө турган болсо, профсоюздардын  кадыр баркын, абиирин  коргоп алуу  максатында, биз сот органдарына кайрылууга аргасыз болобуз.

 

                Кыргызстан   профсоюздар  Федерациясынын   Кеңешинин   мүчөлөрү