fpk.kg

Login

2017 – 2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын жана Иш берүүчүлөрдүн республикалык бирикмелеринин ортосундагы Башкы макулдашууга кол коюлду

 

 

 27 февральда, Өкмөт үйүндө 2017 – 2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын жана Иш берүүчүлөрдүн республикалык бирикмелеринин ортосундагы Башкы макулдашууга кол коюлду

Башкы макулдашууга  Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Ч.А. Султанбекова, Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М.А.Асанакунов, Жумуш берүүчүлөрдүн атынан: Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын Президенти М.Д. Шаршекеев, “Экономикалык палатасы” Ассоциациясынын Юридикалык жактарынын бирикмесинин Президенти Д.Б. Казаковтор кол коюшту.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М.А. Асанакунов  сүйлөгөн  сөзүндө социалдык-эмгектик чөйрөдөгү өз ара милдеттенмелер жана аларга байланышкан экономикалык мамилелер, бул  баарынан мурда – Кыргызстандын экономикасын, эмгек рыногун өнүктүрүү, эмгек акыны коргоо, эмгектин коопсуздугун жана саламаттыкты коргоо, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну белгилеп кетти.

“Макулдашууга кол коюу менен биз өз эркибизди билдиребиз жана мындай маанилүү проблемаларды чечүү ишинде кызматташууга даярбыз жана бардык аракеттерибиз макулдашылмакчы.

Ошол эле учурда бул - Макулдашуунун тараптарынын жогору аң сезимдүүлүгүнүн, аларды иштеп чыгууга Өкмөт киришип жаткан жана күчтүү, көз карандысыз жана экономикалык өнүккөн мамлекетти курууга багытты улантуучу өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы стратегияларынын маселелерин чечүү шарттарында келип чыгуучу көптөгөн кыйынчылыктарды биргелешкен аракеттер менен гана чечүүгө боло тургандыгын түшүнүүнүн күбөсү. Экономикалык саясат керектөөчүлүк форматынан инвестициялык форматына өзгөртүлүүгө багытталмакчы. Жакынкы үч жылга биздин биргелешкен ишмердүүлүгүбүздүн маанилүү багыты жана башаты болуп калчу документ түзүлдү.

Биринчи кезекте - эмгек акынын минималдуу өлчөмүн жашоо минимумуна жеткирүү. Биз жашоо минимумунан төмөн минималдуу эмгек акы белгилөө саясатын жок кылышыбыз керек, ал адамдын негизги укугун – КР Конституциясы жана эл аралык номалар менен кепилденилген татыктуу жашоого укукту бузат.

Минималдуу эмгек акы иштөөчүнүн негизги турмуштук муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылуу деңгээлине жеткирилүүгө тийиш. Дагы бир маанилүү нерсе. Макулдашуу калктын ишке орношуусу, эмгектин коопсуз шарттарын түзүү, калктын саламаттыгын чыңдоо жана социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча маселелерди чечүүнү караган бир катар концептуалдуу позицияларды камтыйт. Жакырчылыктын деңгээли менен калктын ишке орношуусунун ортосунда түз байланыш бар. Ар бир жаңы түзүлгөн иш оруну же токтоп турган ишкананын кайра жандануусу калктын кирешесинин деңгээлин жогорулатууну, жакырчылыкты төмөндөтүүнү камсыз кылат.

Биргелешкен аракеттер менен гана алдыбызда турган ар түрдүү  милдеттерди чечүү менен биз жалпысынан коомдогу, ошондой эле ар бир индивидуумдун туруктуулугун жана бакубаттуулугун камсыз кылууга жетишебиз жана кырдаалды кайра жангыс кыла алабыз.

Баарыбызга экономикадагы секирик жана адамдардын турумушунун сапаттык өзгөрүүсү абдан зарыл. Бири-бирибизди уга билүүбүз гана керек, ошондо максаттарыбызга жетчү жолду сөзсүз таба алабыз” - деп ишенимин айтып кетти Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М. Асанакунов.