fpk.kg

Login

Кыргыз Республикасынын Курулуш жана курулуш материалдар өнөр-жай профсоюзу «Өз укугунду бил: жаш адиске кеңештер» атту ачык лекциясын өткөрдү

«Өз укугунду бил: жаш адиске кеңештер» атту ачык лекциясы, 21.02.2018 жылы курулуш тармагына адистерди даярдаган, Бишкек шаарынын № 5 кесиптик лицейинде окуган 150 окуучуга өттү. Ачык лекциянын алкагында ишке орношуу, жумушка байланыштуу эмгек жана социалдык-экономикалык укуктары, ошондой эле жумуштан бошотуунун мыйзамдык тараптары лицейдин бүтүрүүчүлөрү менен толук кандуу талкуланды.

Тилекке каршы, белгилеп кетчү нерсе, окучуулар тарабынан эмгек мамилесинде болгон эң жөнөкөй ченемдерди билбегендер арбын болду. Бирок лекциянын алып баруучусу, Кыргыз Республикасынын курулуш жана курулуш материалдар өнөр-жай кызматкерлеринин профсоюзунун комитетинин төрагасынын орун басары – Карачалов Элдияр Разылбекович, жаштардын өз эмгек укуктарын кенен билүүгө жандандырганы ачык айкын болду.

Социалдык эмгек мамилелерди изилдөө борборунун өкүлү Конокбаева Айгерим Конокбаевна окуучуларга чет элкөдөгү мигранттардын өзүн алып жүрүү, каттого туруу (регистрация) жана укуктары жөнүндө маалыматтарды берип, атайын даярдалган баракчаларды таратып берди.

Лекция аяктаган соң окуучулар келип өз турмушунда болгон эмгек укуктарынын бузулгандыгы тууралу маектешип, керектүү косультацияларды алып, кээ бирлери профсоюзга кайрыла турган болушту.

Иш чараны уюштурууга көмөктөшүп, өз салымын кошкон Жумушчулардын солидардуулук борборунун, Социалдык эмгек мамилелерди изилдөө борборунун жана Кыргыз республикасынын Курулуш профсоюзунун өкүлдөрүнө: Мамбеталиева Марал Уркашевнага, Конокбаева Айгерим Конокбаевнага, Рубцова Елена Алексеевнага терең ыраазычылык билдиребиз.