fpk.kg

Login

Ош МУнун Профилакторийинде ден соолугун чыңдоочу студенттердин тизмеси II квартал 2019 г.

1

Аманкул кызы Бурулуш

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,1-курс

Проф-я ОшМУ

2

Калмурзаева Айзат

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

3

Монолдор кызы Элизат

Ош МУнун Тарых факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

4

Абдиллаева Канбүбү

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

5

Абдыжапаров Муслим

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

6

Сагынбек уулу Ийгилик

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

7

Орозали уулу Бектурсун

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

8

Камчы кызы Бурулай

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

9

Зайнабидин кызы Тахмина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

10

Суюнбаева Мадина

Ош МУнун Тарых факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

11

Кадырбек кызы Аиза

Ош МУнун Табият таануу жана география факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

12

Термечиков Аккоша

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

13

Кадырова Алима

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

14

Жанызак кызы Сымбат

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

15

Курманбек кызы Айпери

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

16

Кубанычбекова Ырыс

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

17

Беков Элмурат

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

18

Куватбек уулу Абдукерим

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

19

Эркибаева Айзат

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

20

Бегали кызы Айзирек

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

21

Жумабай кызы Нуриза

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

22

Намазбек кызы Тилекгүл

Ош МУнун Орус филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

23

Кудайкулова Альбина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

24

Таалайбекова Насипгүл

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

25

Зарыл кызы Медина

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

26

Айталиева Жумагүл

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

27

Муратова Назира

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

28

Султанбекова Сомия

Ош МУнун Медициналык колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

29

Акылбек кызы Айжан

Ош МУнун Медициналык колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

30

Турдакунова Акмүрөк

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

31

Исаев Бакир

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

32

Саидахматов Нурбек

Ош МУнун Эл аралык медицина факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

33

Султанбекова Айдана

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

34

Якутжанова Нигора

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

35

Тажибаев Раимбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

36

Абдибали кызы Гүлзада

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

37

Караева Үмүт

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

38

Манапова Мээрманбү

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

39

Кубанычбек кызы Нурайым

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

40

Теңизбаева Аида

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

41

Капаев Баяман

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

42

Асан кызы Айпери

Ош МУнун МИТ факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

43

Мамразаков Жоодар

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

44

Шамшиев Абдулла

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

45

Рустам кызы Асел

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

46

Кубанычбек кызы Насипгүл

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

47

Толубаев Бекболот

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

48

Абдулбокиев Нурбек

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

49

Замирова Уулкан

Ош МУнун Эл аралык медицина факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

50

Нуридин кызы Гулзат

Ош МУнун Орус филология факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

51

Абижанова Дилнура

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

52

Зарипова Оиста

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

53

Мамасалы кызы Айдана

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

54

Абдугаффаров Абдулазиз

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

55

Абдураимов Улугбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

56

Дехканбаев Адылбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

57

Балтабаев Василиддин

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

58

Таштемиров Мухаммад

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

59

Таирова Нафиса

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

60

Максунов Мансурбек

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

61

Уланжанов Хумаю

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

62

Кадыржанова Ирода

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

63

Касымалы кызы Эркайым

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

64

Шамшиева Жазгүл

Ош МУнун МИТ факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

65

Эргеш уулу Салижан

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

66

Садибакас уулу К

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

67

Калбаев Жанболот

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

68

Абдукаримов Мусурман

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

69

Кыяз кызы Уулкан

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

70

Аманидин уулу Төрөбай

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

71

Абдисаид уулу Амангелди

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

72

Токомбаев Нуркамил

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

73

Зайнабидин кызы Гүлнур

Ош МУнун Искусство факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

74

Калбекова Сайкал

Ош МУнун Медициналык колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

75

Баитова Гүлбурак

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 1курс

Проф-я ОшМУ

76

Абдилла уулу Арген

Ош МУнун Физика-техника факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

77

Казыбеков Азизбек

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3курс

Проф-я ОшМУ

78

Кадырова Алима

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

79

Сапарова Нурайым

Ош МУнун Табият таануу жана география факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

80

Тургунов Элмурат

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

81

Равшан уулу Сыймык

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

82

Матисаев Сыймык

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

83

Мамат уулу Кутман

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

84

Султанбекова Айдана

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

85

Кочкоров Кудрет

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

86

Маратали уулу Досмат

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,1-курс

Проф-я ОшМУ

87

Жумабай уулу Азиат

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

88

Охунжанова Анара

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

89

Абдыжапаров Муслим

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

90

Сагынбек уулу Ийгилик

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

91

Орозали уулу Бектурсун

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

92

Камчы кызы Бурулай

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

93

Зайнабидин кызы Тахмина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

94

Билалдинов Абдурашид

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

95

Ромидин кызы Орозоайым

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

96

Шанабаева Айгерим

Ош МУнун Индустриялдык педагогикалык колледжи, 3-курс

Проф-я ОшМУ

97

Нуридин кызы Гүлзат

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 1курс

Проф-я ОшМУ

98

Өктөмбаев Азамат

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

99

Исмаилов Бедияр

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

100

Абдуламитов Сыймык

Ош МУнун Бизнес жана менеджмент факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

101

Калыбек уулу Азамат

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

102

Амангелди уулу Нурумбет

Ош МУнун Юридика  факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

 

Главный врач                                                           М. Макенов

 

Главный бухгалтер                                                 Ф. Жаркынбаева