fpk.kg

Login

Сведение о выданных путевках в профилакторий Жала-Абадского госуниверситета из средств Фонда оздоровления трудящихся за 2019 г. III поток май месяц.

Наименование

№ путевки

Срок путевки

Получатель

Наименование выдающ. путевки

Ф.И.О

Места работы

Занимаемые должности

1

Профилактория при ЖАГУ

101

20.05.19-04.06.19

Наботов  Жалил

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

2

Профилактория при ЖАГУ

102

20.05.19-04.06.20

Кубанычбекова Жанара

ЖАГУ

ЖАГУ

Лк-1-15

ЖАГУ

3

Профилактория при ЖАГУ

103

20.05.19-04.06.21

Сапарали кызы Кундуз

ЖАГУ

ЖАГУ

Лк-1-15

ЖАГУ

4

Профилактория при ЖАГУ

104

20.05.19-04.06.22

 Асанбай  уулу  Төлөгөн

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

5

Профилактория при ЖАГУ

105

20.05.19-04.06.23

Топчубаева  Айзирек

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-01-18

ЖАГУ

6

Профилактория при ЖАГУ

106

20.05.19-04.06.24

Карыбекова Анара

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-01-18

ЖАГУ

7

Профилактория при ЖАГУ

107

20.05.19-04.06.25

Бакытбек  уулу Шерикбай

ЖАГУ

ЖАГУ

Бэк-2-18

ЖАГУ

8

Профилактория при ЖАГУ

108

20.05.19-04.06.26

Кочкорбаева  Нурайым

ЖАГУ

ЖАГУ

Нтк-1-16

ЖАГУ

9

Профилактория при ЖАГУ

109

20.05.19-04.06.27

Акимбай кызы Назира

ЖАГУ

ЖАГУ

Т-1-15

ЖАГУ

10

Профилактория при ЖАГУ

110

20.05.19-04.06.28

Ташкулова Диана

ЖАГУ

ЖАГУ

По-01-18

ЖАГУ

11

Профилактория при ЖАГУ

111

20.05.19-04.06.29

Камбаров  Жеңишбек

ЖАГУ

ЖАГУ

Эск-01-18

ЖАГУ

12

Профилактория при ЖАГУ

112

20.05.19-04.06.30

Бурханова Гулхан

ЖАГУ

ЖАГУ

ФББф-1-17

ЖАГУ

13

Профилактория при ЖАГУ

113

20.05.19-04.06.31

Абдырахманов Нурболот

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

14

Профилактория при ЖАГУ

114

20.05.19-04.06.32

Оңолбекова Тургунай

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

15

Профилактория при ЖАГУ

115

20.05.19-04.06.33

Жумали уулу Дастан

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

16

Профилактория при ЖАГУ

116

20.05.19-04.06.34

Абдисаматов Сабырали

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

17

Профилактория при ЖАГУ

117

20.05.19-04.06.35

Бакыев  Бекназар

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

18

Профилактория при ЖАГУ

118

20.05.19-04.06.36

Нурмамат уулу Нурболот

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-17

ЖАГУ

19

Профилактория при ЖАГУ

119

20.05.19-04.06.37

Үркүнбаев  Эрнис

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-18

ЖАГУ

20

Профилактория при ЖАГУ

120

20.05.19-04.06.38

Мидинов Байгазы

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-18

ЖАГУ

21

Профилактория при ЖАГУ

121

20.05.19-04.06.39

Абдысатаров  Байхан

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

22

Профилактория при ЖАГУ

122

20.05.19-04.06.40

Абдыкадыр уулу Тилебалды

ЖАГУ

ЖАГУ

ВЕТк-2-18

ЖАГУ

23

Профилактория при ЖАГУ

123

20.05.19-04.06.41

Тургунбаев Бексултан

ЖАГУ

ЖАГУ

ӨККк-2-18

ЖАГУ

24

Профилактория при ЖАГУ

124

20.05.19-04.06.42

Эраалыев Бакай

ЖАГУ

ЖАГУ

ВЕТк-01-17

ЖАГУ

25

Профилактория при ЖАГУ

125

20.05.19-04.06.43

Бакытбек  уулу  Ооматбек

ЖАГУ

ЖАГУ

ӨККк-2-18

ЖАГУ

                 
 

Глав. Врач профилактории ЖАГУ:      ____________________________  Д.Д.Макамбаев