fpk.kg

Login

Ош МУнун Профилакторийинде ден соолугун чыңдоочу студенттердин тизмеси II квартал 2019 г.

1

Аманкул кызы Бурулуш

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,1-курс

Проф-я ОшМУ

2

Калмурзаева Айзат

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

3

Монолдор кызы Элизат

Ош МУнун Тарых факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

4

Абдиллаева Канбүбү

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

5

Абдыжапаров Муслим

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

6

Сагынбек уулу Ийгилик

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

7

Орозали уулу Бектурсун

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

8

Камчы кызы Бурулай

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

9

Зайнабидин кызы Тахмина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

10

Суюнбаева Мадина

Ош МУнун Тарых факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

11

Кадырбек кызы Аиза

Ош МУнун Табият таануу жана география факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

12

Термечиков Аккоша

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

13

Кадырова Алима

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

14

Жанызак кызы Сымбат

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

15

Курманбек кызы Айпери

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

16

Кубанычбекова Ырыс

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

17

Беков Элмурат

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

18

Куватбек уулу Абдукерим

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

19

Эркибаева Айзат

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

20

Бегали кызы Айзирек

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

21

Жумабай кызы Нуриза

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

22

Намазбек кызы Тилекгүл

Ош МУнун Орус филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

23

Кудайкулова Альбина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

24

Таалайбекова Насипгүл

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

25

Зарыл кызы Медина

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

26

Айталиева Жумагүл

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

27

Муратова Назира

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

28

Султанбекова Сомия

Ош МУнун Медициналык колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

29

Акылбек кызы Айжан

Ош МУнун Медициналык колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

30

Турдакунова Акмүрөк

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

31

Исаев Бакир

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

32

Саидахматов Нурбек

Ош МУнун Эл аралык медицина факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

33

Султанбекова Айдана

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

34

Якутжанова Нигора

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

35

Тажибаев Раимбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

36

Абдибали кызы Гүлзада

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

37

Караева Үмүт

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

38

Манапова Мээрманбү

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

39

Кубанычбек кызы Нурайым

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,3-курс

Проф-я ОшМУ

40

Теңизбаева Аида

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

41

Капаев Баяман

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

42

Асан кызы Айпери

Ош МУнун МИТ факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

43

Мамразаков Жоодар

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

44

Шамшиев Абдулла

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 2-курс

Проф-я ОшМУ

45

Рустам кызы Асел

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

46

Кубанычбек кызы Насипгүл

Ош МУнун Финансы-юридика колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

47

Толубаев Бекболот

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

48

Абдулбокиев Нурбек

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

49

Замирова Уулкан

Ош МУнун Эл аралык медицина факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

50

Нуридин кызы Гулзат

Ош МУнун Орус филология факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

51

Абижанова Дилнура

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

52

Зарипова Оиста

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

53

Мамасалы кызы Айдана

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

54

Абдугаффаров Абдулазиз

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

55

Абдураимов Улугбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

56

Дехканбаев Адылбек

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

57

Балтабаев Василиддин

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

58

Таштемиров Мухаммад

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

59

Таирова Нафиса

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

60

Максунов Мансурбек

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

61

Уланжанов Хумаю

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

62

Кадыржанова Ирода

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

63

Касымалы кызы Эркайым

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

64

Шамшиева Жазгүл

Ош МУнун МИТ факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

65

Эргеш уулу Салижан

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

66

Садибакас уулу К

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

67

Калбаев Жанболот

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

68

Абдукаримов Мусурман

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

69

Кыяз кызы Уулкан

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

70

Аманидин уулу Төрөбай

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

71

Абдисаид уулу Амангелди

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

72

Токомбаев Нуркамил

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

73

Зайнабидин кызы Гүлнур

Ош МУнун Искусство факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

74

Калбекова Сайкал

Ош МУнун Медициналык колледжи, 1-курс

Проф-я ОшМУ

75

Баитова Гүлбурак

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 1курс

Проф-я ОшМУ

76

Абдилла уулу Арген

Ош МУнун Физика-техника факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

77

Казыбеков Азизбек

Ош МУнун Эл аралык мамилелер факультети, 3курс

Проф-я ОшМУ

78

Кадырова Алима

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

79

Сапарова Нурайым

Ош МУнун Табият таануу жана география факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

80

Тургунов Элмурат

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

81

Равшан уулу Сыймык

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

82

Матисаев Сыймык

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

83

Мамат уулу Кутман

Ош МУнун МИТ факультети, 3-курс

Проф-я ОшМУ

84

Султанбекова Айдана

Ош МУнун Искусство факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

85

Кочкоров Кудрет

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

86

Маратали уулу Досмат

Ош МУнун Педагогика жана дене тарбия факультети,1-курс

Проф-я ОшМУ

87

Жумабай уулу Азиат

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

88

Охунжанова Анара

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

89

Абдыжапаров Муслим

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

90

Сагынбек уулу Ийгилик

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

91

Орозали уулу Бектурсун

Ош МУнун Физика-техника факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

92

Камчы кызы Бурулай

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

93

Зайнабидин кызы Тахмина

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

94

Билалдинов Абдурашид

Ош МУнун Чет тилдер факультети, 1-курс

Проф-я ОшМУ

95

Ромидин кызы Орозоайым

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

96

Шанабаева Айгерим

Ош МУнун Индустриялдык педагогикалык колледжи, 3-курс

Проф-я ОшМУ

97

Нуридин кызы Гүлзат

Ош МУнун Кыргыз филология факультети, 1курс

Проф-я ОшМУ

98

Өктөмбаев Азамат

Ош МУнун МИТ факультети, 4-курс

Проф-я ОшМУ

99

Исмаилов Бедияр

Ош МУнун Физика-техника факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

100

Абдуламитов Сыймык

Ош МУнун Бизнес жана менеджмент факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

101

Калыбек уулу Азамат

Ош МУнун МИТ факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

102

Амангелди уулу Нурумбет

Ош МУнун Юридика  факультети, 2-курс

Проф-я ОшМУ

 

Главный врач                                                           М. Макенов

 

Главный бухгалтер                                                 Ф. Жаркынбаева

 

Обновлено 20.08.2019 04:04

Просмотров: 25

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С П И С О К Детей получивших путевки в Д.О.Ц. за 2 квартал 2019 г. РПО ППТ

 

         Ф.И.О.

Ф.И.О. родителя

     Место работы, должность

 Д.О.Ц.

 

 

1

Медербеков Д

Медербеков Т Б

ОсОО «МОГЭС» специалист

келечек

 

2

Саалиев Д

Саалиев М И

ОсОО «Тян-Рун» мас. про-ва

келечек

 

3

Абдуматова А А

Абдуматов А Т

ОсОО «Тян-Рун» наладчик

келечек

 

4

Асанов А

Асанов К У

ОсОО «МОГЭС» механик

келечек

 

5

Асылбекова С

Асылбеков В П

ОсОО «Тян-Рун» слесарь

келечек

 

6

Тугелбаев И Н

Кеперахунов Н Т

ОсОО «Вулкан Плюс» слесарь.

келечек

 

7

Тугелбаев Ч Н

Кеперахунов Н Т

ОсОО «Вулкан Плюс» слесарь

келечек

 

8

Закиров Ж А

Закиров А С

ОсОО «Лан-Тян» гл. специа-т

келечек

 

9

Канатбек к Жазгул

Оморов К И

ОсОО «Лан-Тян» мас. про-ва

келечек

 

10

Балбачан Е

Балбачан М

ОсОО «Синтом Групп»

келечек

 

11

Жолдошбеков Н

Абдыраев Э Ж

ОсОО «МОГЭС» мастер

келечек

 

12

Арунова Т М

Текебаев М Ж

ОсОО «МОГЭС» гл.энергетик

келечек

 

13

Аманов А К

Аманов К Р

 ОсОО «Мадригот Ирвест» механик

келечек

 

14

Курманова А Т

Курманов ТА

ОсОО «Горизонт» оператор

келечек

 

15

Турдалиева А К

Турдалиев К А

ОсОО «Горизонт» менеджер

келечек

 

16

Ходжаев Э А

Ходжаев А С

ОсОО «Шин-Жи» сварщик

келечек

 

17

Жунусбекова Н

Дуйшенов О Ж

Ком.центр «Саякат» директор

келечек

 

18

Молдалиева А

Молдолиева Н Н

Ком.центр «Саякат» гл.бух.

келечек

 

19

Медербеков Д

Медербеков Л

Ком.центр «Саякат» водитель

келечек

 

20

Какиева Ж Э

Какиев Э А

Ком.центр «Саякат» слесарь

келечек

 

21

Сыдыкбаева А Э

Сыдыкбаев Э И

Профлицей №3.преподаватель

келечек

 

22

Азанбеков Э М

Нарбаев М А

Профлицей №3.преподователь

келечек

 

23

Омуралиев У Р

Омуралиева Ж К

ОАО «СПАБ» оператор

келечек

 

24

Мамакеев А К

Мамакеев К К

ОАО СПАБ механик

келечек

 

25

Кубатбекова А К

Мамакеев К К

ОсОО «Саякат» механик

келечек

 

26

Талгатова А Т

Качкыналиев Т С

Ком.центр «Саякат» электрик

келечек

 

27

Качкыналиева С Т

Качкыналиев Т С

Ком.центр «Саякат» электрик

келечек

 

28

Токмергенов А Д

Токмергенов Д С

ОсОО «Вулкан Плюс» слесарь

келечек

 

29

Рахатбеков А Р

Абдыраев Р Ж

ОсОО «МОГС» механик

келечек

 

30

Кенешбеков А

Кенешбеков М

ОсОО «Синтом Групп» охранник

келечек

 

31

Кыязова Н Б

Кыязов Б Д

ОсОО «Юракс» рабочий

келечек

 

32

Кайыпжанов Н Б

Кайыпжанов Б Т

ОсОО «Мадрегодинвест» детектор

келечек

 

33

Талайбеков И Т

Шукуров Т С

ОсОО «Мадригодинвест» мастер.

келечек

 

34

Сатиндиев Э Н

Сатиндиев Н А

ОсОО «Мадрегодинвест» бригадир

келечек

 

35

Ердяков Б А

Евдяков А П

ОсОО «АРИСУ Ко» менеджер.

келечек

 

36

Жумабекова К

Жумабеков Р К

ОсОО «Маникер Транс» слесарь

келечек

 

37

Эльдаров Д

Эльдаров М Т

ОсОО «Маникер Транс» сварщик

келечек

 

38

Истанбекова Н

Истанбеков С В

ОсОО «Мозайка» гл.сп-ст

келчек

 

39

Истанбеков Э

Истанбеков С В

ОсОО «Мозайка» гл.спец-ст

келечек

 

40

Талгат к  Самира

Баялинов Т

ОсОО «Шин-Жи» наладчик

келечек

 

41

Адамов А Д

Адамов Д

ОсОО «Шин-Жи» мастер

келечек

 

42

Шакиров А

Шакиров С К

ОсОО «Шин-Жи» бригадир

келечек

 

43

Исаев Д

Исаев Ж Т

ОсОО «Шин-Жи» рабочий

келечек

 

44

Кадырбаев Н

Кадырбаев С М

СП «Мадригодинвест» инженер

келечек

 

45

Жолдошбеков А

Жолдошбеков К

ОсОО «Нур Тенир» профком

келечек

 

46

Щербакова К

Щербаков В А

ОсОО «Нур Тенир» технолог

келечек

 

47

Щербаков А

Щербаков В А

ОсОО «Нур-Тенир» технолог

келечек

 

48

Мирлан у Асыран

Исамудинов М

ОПП Кеминский р/н специалист

келечек

 

50

Калысбекова С

Калысбеков И Т

ОсОО «Тян-Рун» слесарь

келечек

 

51

Тойчубеков Б

Темирбеков Т

ОсОО «МОГЭС» электрик

келечек

 

52

Сатыбалдиева А

Сатыбалдиев Э

ОсОО «МОГЭС» мастер

келечек

 

53

Эсентаева Ж

Аманов Э М

ОсОО «Тян-Рун» электрик

келечек

 

54

Эсентаева А

Аманов Э М

ОсОО «Тян-рун» электрик

келечек

 

55

Бозгунчиев А Ч

Бозгучиев Ч Э

ОсОО «Мадрегодинвест» спец-ст

келечек

 

56

Бозгунчиева А Ч

Бозгунчиев Ч Э

ОсОО «Мадгегодинвест» спец-ст

келечек

 

57

Мусурова Н Н

Мусурова Ш Т

ОсОО «Юракс» завсклад

келечек

 

58

Мусурова А Т

Мусурова Ш Т

ОсОО «Юракс» завсклад

келечек

 

59

Турганбекова Э А

Турганбекова А

ОсОО «Юракс» рабочий

келечек

 

60

Адилет у Актан

Медетбеков А

ОсОО «Нур-Санат» мастер

келечек

 

61

Сардарбекова Ч

Сардарбеков М Т

ОсОО «Нур-Санат» наладчик

келечек

 

62

Накайбеков Р

Накайбеков Т

ОсОО «Нур-Санат» зам. директор.

келечек

 

63

Сарылбек к Айдай

Мураталиев С

ОсОО «Сапат Тест» инженер

келечек

 

64

Бозобаков Н

Бозобаков М С

ОсОО «Синтом-Групп» менеджер

келечек

 

65

Русланов А Р

Малик к Кундуз

ПС р ПСС при МЧС вч№21 бухгал.

келечек

 

66

Маликова А Г

Малик к Кундуз

ПС р ПССпри МЧС вч №21бухгал.

келечек

 

67

Турарбеков Б Р

Жалганбаев

ПС р ПСС при МЧС вч №4 вод-ль

келечек

 

68

Турарбеков Н Р

Жалганбаев

ПС р ПСС при МЧС вч№4водитель

келечек

 

69

Канатбекова А

Сарымсаков К

ПС р ПСС при МЧС очс Нарын

келечек

 

70

Жоодатбеков А

Жоодатбеков Ж

ПС р ПСС при МЧС очс водитель

келечек

 

71

Муратбеков М

Кыргызбаев М

ПС р ПСС при МЧС очс пож.спасат

келечек

 

72

Асанкулова М

Тукешов А

ПС р ПСС при МЧС псч№34ком.от.

келечек

 

73

Айсаракунова А

Бакчиев К

ПС р ПСС при МЧС псч№36водит.

келечек

 

74

Тюлегенова А

Дехканов Д

ПС р ПСС при МЧС диспетчер

келечек

 

75

Табылдиев Ф

Чондоев И

ПС р ПСС при МЧС пчс№91ком.от.

келечек

 

76

Рахманалиева А

Рахманалиев

ПС р ПСС при МЧС псч№100пожар

келечек

 

77

Жекшенбаев М

АсанбаевА

ПС р ПСС при МЧС псч№39пожарн

келечек

 

78

Жетимишбаева Б

Манапбаев А

ПС р ПСС при МЧС пч№101водит.

келечек

 

79

Бугубаев А

Шадыбеков

ПС р ПСС при МЧС пч№33ком.отд.

келечек

 

80

Абдумаатова А

Абдумаатов А Т

ОсОО «Тян-Рун» наладчик

келечек

 

81

Муканбетов М

Муканбетова Г И

ОсОО «Тян-Рун» бухгалтер кассир

келечек

 

82

Алыбаева С

Алтыбаев М Б

ОсОО «Горизонт» юрист

келечек

 

83

Ажимуратов А

Ажимуратов С

ОсОО «Горизонт» гл. специалист

келечек

 

84

Ажимуратов М

Ажимуратов С

ОсОО «Горизонт» гл. специалист

келечек

 

 

 

 

 

 

                              Председатель РПО ППТ                                   Кадралиев Р К

 

Обновлено 20.08.2019 04:03

Просмотров: 7

Сведение о выданных путевках в профилакторий Жала-Абадского госуниверситета из средств Фонда оздоровления трудящихся за 2019 г. III поток май месяц.

Наименование

№ путевки

Срок путевки

Получатель

Наименование выдающ. путевки

Ф.И.О

Места работы

Занимаемые должности

1

Профилактория при ЖАГУ

101

20.05.19-04.06.19

Наботов  Жалил

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

2

Профилактория при ЖАГУ

102

20.05.19-04.06.20

Кубанычбекова Жанара

ЖАГУ

ЖАГУ

Лк-1-15

ЖАГУ

3

Профилактория при ЖАГУ

103

20.05.19-04.06.21

Сапарали кызы Кундуз

ЖАГУ

ЖАГУ

Лк-1-15

ЖАГУ

4

Профилактория при ЖАГУ

104

20.05.19-04.06.22

 Асанбай  уулу  Төлөгөн

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

5

Профилактория при ЖАГУ

105

20.05.19-04.06.23

Топчубаева  Айзирек

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-01-18

ЖАГУ

6

Профилактория при ЖАГУ

106

20.05.19-04.06.24

Карыбекова Анара

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-01-18

ЖАГУ

7

Профилактория при ЖАГУ

107

20.05.19-04.06.25

Бакытбек  уулу Шерикбай

ЖАГУ

ЖАГУ

Бэк-2-18

ЖАГУ

8

Профилактория при ЖАГУ

108

20.05.19-04.06.26

Кочкорбаева  Нурайым

ЖАГУ

ЖАГУ

Нтк-1-16

ЖАГУ

9

Профилактория при ЖАГУ

109

20.05.19-04.06.27

Акимбай кызы Назира

ЖАГУ

ЖАГУ

Т-1-15

ЖАГУ

10

Профилактория при ЖАГУ

110

20.05.19-04.06.28

Ташкулова Диана

ЖАГУ

ЖАГУ

По-01-18

ЖАГУ

11

Профилактория при ЖАГУ

111

20.05.19-04.06.29

Камбаров  Жеңишбек

ЖАГУ

ЖАГУ

Эск-01-18

ЖАГУ

12

Профилактория при ЖАГУ

112

20.05.19-04.06.30

Бурханова Гулхан

ЖАГУ

ЖАГУ

ФББф-1-17

ЖАГУ

13

Профилактория при ЖАГУ

113

20.05.19-04.06.31

Абдырахманов Нурболот

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

14

Профилактория при ЖАГУ

114

20.05.19-04.06.32

Оңолбекова Тургунай

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

15

Профилактория при ЖАГУ

115

20.05.19-04.06.33

Жумали уулу Дастан

ЖАГУ

ЖАГУ

ДТк-2-18

ЖАГУ

16

Профилактория при ЖАГУ

116

20.05.19-04.06.34

Абдисаматов Сабырали

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

17

Профилактория при ЖАГУ

117

20.05.19-04.06.35

Бакыев  Бекназар

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

18

Профилактория при ЖАГУ

118

20.05.19-04.06.36

Нурмамат уулу Нурболот

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-17

ЖАГУ

19

Профилактория при ЖАГУ

119

20.05.19-04.06.37

Үркүнбаев  Эрнис

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-18

ЖАГУ

20

Профилактория при ЖАГУ

120

20.05.19-04.06.38

Мидинов Байгазы

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-2-18

ЖАГУ

21

Профилактория при ЖАГУ

121

20.05.19-04.06.39

Абдысатаров  Байхан

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

22

Профилактория при ЖАГУ

122

20.05.19-04.06.40

Абдыкадыр уулу Тилебалды

ЖАГУ

ЖАГУ

ВЕТк-2-18

ЖАГУ

23

Профилактория при ЖАГУ

123

20.05.19-04.06.41

Тургунбаев Бексултан

ЖАГУ

ЖАГУ

ӨККк-2-18

ЖАГУ

24

Профилактория при ЖАГУ

124

20.05.19-04.06.42

Эраалыев Бакай

ЖАГУ

ЖАГУ

ВЕТк-01-17

ЖАГУ

25

Профилактория при ЖАГУ

125

20.05.19-04.06.43

Бакытбек  уулу  Ооматбек

ЖАГУ

ЖАГУ

ӨККк-2-18

ЖАГУ

                 
 

Глав. Врач профилактории ЖАГУ:      ____________________________  Д.Д.Макамбаев

 

 

Обновлено 20.08.2019 04:03

Просмотров: 6

Сведение о выданных путевкахв профилакторий Жалала-Абадского госуниверситета из средств Фонда оздоровления трудящихся за 2019 г. II поток апрель месяц.

Наименование

№ путевки

Срок путевки

Получатель

Наименование выдающ. путевки

Ф.И.О

Места работы

Занимаемые должности

1

Профилактория при ЖАГУ

1

10.04.19-24.04.19

Султанова Алия

ЖАГУ

ЖАГУ

Мк-01-17

ЖАГУ

2

Профилактория при ЖАГУ

2

10.04.19-24.04.20

Асанбаева Тахмина

ЖАГУ

ЖАГУ

Мк-01-17

ЖАГУ

3

Профилактория при ЖАГУ

3

10.04.19-24.04.21

Рахманкул кызы Айназик

ЖАГУ

ЖАГУ

ФМББ(Ио) 1-18

ЖАГУ

4

Профилактория при ЖАГУ

4

10.04.19-24.04.22

Айбек кызы Фарида

ЖАГУ

ЖАГУ

Кт -1-17

ЖАГУ

5

Профилактория при ЖАГУ

5

10.04.19-24.04.23

Бакиров Азамат

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

6

Профилактория при ЖАГУ

6

10.04.19-24.04.24

Жолдошбай кызы Бегимай

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

7

Профилактория при ЖАГУ

7

10.04.19-24.04.25

Надирова Асел

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

8

Профилактория при ЖАГУ

8

10.04.19-24.04.26

Абдугапарова Кыздаркан

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

9

Профилактория при ЖАГУ

9

10.04.19-24.04.27

Шермаматова Чынара

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

10

Профилактория при ЖАГУ

10

10.04.19-24.04.28

Жумабай кызы Нурсулуу

ЖАГУ

ЖАГУ

СКк-1-17

ЖАГУ

11

Профилактория при ЖАГУ

11

10.04.19-24.04.29

Шерова Акбермет

ЖАГУ

ЖАГУ

Нт-1 16

ЖАГУ

12

Профилактория при ЖАГУ

12

10.04.19-24.04.30

Садык кызы Айтурган

ЖАГУ

ЖАГУ

Чтк- 1-18

ЖАГУ

13

Профилактория при ЖАГУ

13

10.04.19-24.04.31

Өскөнбаева Мээрим

ЖАГУ

ЖАГУ

Чтк- 1-18

ЖАГУ

14

Профилактория при ЖАГУ

14

10.04.19-24.04.32

Насирбек кызы Сирена

ЖАГУ

ЖАГУ

Чтк- 1-18

ЖАГУ

15

Профилактория при ЖАГУ

15

10.04.19-24.04.33

Үсөн кызы Нуржан

ЖАГУ

ЖАГУ

Чтк- 1-18

ЖАГУ

16

Профилактория при ЖАГУ

16

10.04.19-24.04.34

Жакыпова Нуриса

ЖАГУ

ЖАГУ

Чтк- 1-18

ЖАГУ

17

Профилактория при ЖАГУ

17

10.04.19-24.04.35

Ырысбеков Мусабек

ЖАГУ

ЖАГУ

ТОиРАТк-01-17

ЖАГУ

18

Профилактория при ЖАГУ

18

10.04.19-24.04.36

Аятова Элнура

ЖАГУ

ЖАГУ

ФМББ(Ио) 1-18

ЖАГУ

19

Профилактория при ЖАГУ

19

10.04.19-24.04.37

Асылбек Кызы Рахат

ЖАГУ

ЖАГУ

ФМББ(Ио) 1-18

ЖАГУ

20

Профилактория при ЖАГУ

20

10.04.19-24.04.38

Алимбекова Анара

ЖАГУ

ЖАГУ

КМб-01-13

ЖАГУ

21

Профилактория при ЖАГУ

21

10.04.19-24.04.39

Алмазбек кызы Нурайым

ЖАГУ

ЖАГУ

АСОИиУ-1-17

ЖАГУ

22

Профилактория при ЖАГУ

22

10.04.19-24.04.40

Разак уулу Алымбек

ЖАГУ

ЖАГУ

Т-1-17

ЖАГУ

23

Профилактория при ЖАГУ

23

10.04.19-24.04.41

Мавланова Нурайым

ЖАГУ

ЖАГУ

Отк-1-17

ЖАГУ

24

Профилактория при ЖАГУ

24

10.04.19-24.04.42

Абдысатаров Байхан

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-17

ЖАГУ

25

Профилактория при ЖАГУ

25

10.04.19-24.04.43

Абдисаматов Сабирали

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

26

Профилактория при ЖАГУ

26

10.04.19-24.04.44

Бакиев Бекназар

ЖАГУ

ЖАГУ

ССк-2-18

ЖАГУ

27

Профилактория при ЖАГУ

27

10.04.19-24.04.45

Жанышбаев Нуртилек

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-01-18

ЖАГУ

28

Профилактория при ЖАГУ

28

10.04.19-24.04.46

Асанбаева Тахмина

ЖАГУ

ЖАГУ

Мк-01-17

ЖАГУ

29

Профилактория при ЖАГУ

29

10.04.19-24.04.47

Шамшидин кызы Альбина

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-2-18

ЖАГУ

30

Профилактория при ЖАГУ

30

10.04.19-24.04.48

Кадиркулова Гулнур

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-2-18

ЖАГУ

31

Профилактория при ЖАГУ

31

10.04.19-24.04.49

Абдуваит кызы Маржона

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

32

Профилактория при ЖАГУ

32

10.04.19-24.04.50

Базаралиев Улукмурза

ЖАГУ

ЖАГУ

Окк-2-12

ЖАГУ

33

Профилактория при ЖАГУ

33

10.04.19-24.04.51

Бекмаматова Салтанат

ЖАГУ

ЖАГУ

БЭк-01-18

ЖАГУ

34

Профилактория при ЖАГУ

34

10.04.19-24.04.52

Жолдобек уулу Ырыскелди

ЖАГУ

ЖАГУ

Окк-2-18

ЖАГУ

35

Профилактория при ЖАГУ

35

10.04.19-24.04.53

Айтмаматов  Элдияр

ЖАГУ

ЖАГУ

УТк-2-18

ЖАГУ

36

Профилактория при ЖАГУ

36

10.04.19-24.04.54

Калжигитов Болотбек

ЖАГУ

ЖАГУ

УТк-3-18

ЖАГУ

37

Профилактория при ЖАГУ

37

10.04.19-24.04.55

Майрамбек уулу Равшан

ЖАГУ

ЖАГУ

УТк-2-17

ЖАГУ

38

Профилактория при ЖАГУ

38

10.04.19-24.04.56

Асанов Кыялбек

ЖАГУ

ЖАГУ

УТк-3-18

ЖАГУ

39

Профилактория при ЖАГУ

39

10.04.19-24.04.57

Жусупов Ниязбек

ЖАГУ

ЖАГУ

ЭССк-2-17

ЖАГУ

40

Профилактория при ЖАГУ

40

10.04.19-24.04.58

Алишер уулу Азимжан

ЖАГУ

ЖАГУ

ЭССк-01-18

ЖАГУ

41

Профилактория при ЖАГУ

41

10.04.19-24.04.59

Шамшидинов Самаган

ЖАГУ

ЖАГУ

Ок-2-18

ЖАГУ

42

Профилактория при ЖАГУ

42

10.04.19-24.04.60

Маминов Бекболсун

ЖАГУ

ЖАГУ

Фк-2-18

ЖАГУ

43

Профилактория при ЖАГУ

43

10.04.19-24.04.61

Равхат уулу Байгазы

ЖАГУ

ЖАГУ

УТк-2-17

ЖАГУ

44

Профилактория при ЖАГУ

44

10.04.19-24.04.62

Мурзакматова Элмара

ЖАГУ

ЖАГУ

Мк-01-17

ЖАГУ

45

Профилактория при ЖАГУ

45

10.04.19-24.04.63

Абакироа Кылымкан

ЖАГУ

ЖАГУ

Мк-01-17

ЖАГУ

46

Профилактория при ЖАГУ

46

10.04.19-24.04.64

Уларбек кызы Айгерим

ЖАГУ

ЖАГУ

АТк-2-18

ЖАГУ

47

Профилактория при ЖАГУ

47

10.04.19-24.04.65

Талантбек кызы Элина

ЖАГУ

ЖАГУ

КМШТИ-2-18

ЖАГУ

48

Профилактория при ЖАГУ

48

10.04.19-24.04.66

Урустамбек уулу Дөөлөтбек

ЖАГУ

ЖАГУ

ЭСк-01-18

ЖАГУ

49

Профилактория при ЖАГУ

49

10.04.19-24.04.67

Турдумаматов Талгарбек

ЖАГУ

ЖАГУ

БАСк-3-18

ЖАГУ

50

Профилактория при ЖАГУ

50

10.04.19-24.04.68

Калдарбаев Кутман

ЖАГУ

ЖАГУ

Вет-2-18

ЖАГУ

                 
 

Глав. Врач профилактории ЖАГУ:      ____________________________  Д.Д.Макамбаев

 

 

 

 

Обновлено 20.08.2019 04:02

Просмотров: 4

Список трудящихся получившие путевки в здравницы по Жалал-Абадскому облсовпрофу за II-квартал 2019 года

 

Ф.И.О. получившего

 

Место работы, должность

 

 

Название здравниц

1

Кендибеков С.

АО «Амантур плюс», частный предприниматель.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

2

Парманкулов Ж.

Нефтегазодобывающее управление ОАО «Кыргызнефтегаз», мастер.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

3

Бегбаева У.

Достук айыл окмоту Ноокенский район, начальник ,ФЭБ.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

4

Джуманалиева С.

Таш-Комурский дом культуры, главный бухгалтер.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

5

Маткаримов Н.

Рынок «Шабдалызар», частный предприниматель.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

6

Маматова О.

Жалал-Абадская областная клиническая больница, медсестра.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

7

Сариев М.

ОсОО «Азем Курулуш», частный предприниматель.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

8

Садиров Т.

Жалал-Абадская территориальное управление автомобильного и водного транспорта, ведущий специалист.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

9

Арапбаева Ч.

АО «Манас», кассир.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

10

Абжалилов Э.

Жалал-Абадское управление государственной налоговой службы, инспектор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

11

Абдразаков А.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», оператор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

12

Кашкенчиев Б.

Санаторий «Жалал-Абад», комендант.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

13

Борбукеев Т.

Жалал-Абадский областной комитет профсоюза работников госучреждения, заведующий отделом.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

14

Апышев А.

ОсОО «ЮГЭЛС», председатель профкома.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

15

Усманалиев А.

ОсОО «Ала-Бель Транс», водитель.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

16

Пазылов К.

Жалал-Абадский МПО «Жылуулук», старший инспектор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

17

Ашимов З.

Аксыйское управление государственной налоговой службы, старший инспектор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

18

Ташбулатова З.

Жалал-Абадский областной центр медицинского развития, сестра хозяйка.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

19

Чампиев И.

Нефтегазодобывающее управление ОАО «Кыргызнефтегаз», оператор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

20

Эшатов Б.

Рынок «Жоробек», частный предприниматель.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

21

Сманов Ж.

Дорожно-эксплуатационное управление №52, механизатор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

22

Узаков Б.

Аксыйский районный статистический комитет, начальник.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

23

Курманалиева Б.

Чаткальская районная администрация, главный бухгалтер.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

24

Стамбекова С.

Жалал-Абадская областная дирекция газеты «ДИЛ», редактор.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

25

Акматкулов Т.

Кыргызское Республика южное-региональное общественное объединение «Народный контроль против наркотиков», начальник.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

26

Таштанбекова Д.

ОсОО «Шор-Булак», рабочий.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

27

Халдарова М.

Сумсарский центр общеврачебной практики, медсестра.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

28

Тажимырзаев Э.

Таш-Кумырский городской Кенеш, ответственный секретарь.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

29

Салижанов У.

Управление технологическим транспортом ОАО «Кыргызнефтегаз», машинист.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

30

Суранова И.

Детский сад «Арууке», техничка.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

31

Садырова А.

Жалал-Абадский областной государственный архив, бухгалтер.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

32

Райымбекова А.

ОсОО «Арзымат», инспектор отдела кадров.

Санаторий «Голубой Ыссык-Куль»

33

Маматова Б.

СШ №21 им.Болотова г.Жалал-Абад, учительница.

Санаторий

«Жалал-Абад»

34

Момунбекова Г.

Ала-Букинский центр семейной медицины, медсестра.

Санаторий

«Жалал-Абад»

35

Режеббаев Ф.

Кыргызпетролиумкомпани ОАО «Кыргызнефтегаз», оператор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

36

Абдыкулов У.

Международный университет им.Токтомаматова, преподаватель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

37

Токтосунова Ж.

Базар-Коргонская территориальная больница, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

38

Шерматов М.

Профессиональный-лицей №36 Сузакский район, охранник.

Санаторий

«Жалал-Абад»

39

Эргешова М.

Детский сад №16 г.Жалал-Абад, заведующая.

Санаторий

«Жалал-Абад»

40

Токталиев Б.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», электромонтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

41

Казакбаев К.

АО «Манас», директор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

42

Халматов Ж.

Дорожно-эксплуатационное предприятие №52, рабочий.

Санаторий

«Жалал-Абад»

43

Осмонов А.

Жалал-Абадский областной архив, директор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

44

Маматова Д.

Кочкор-Атинский центр семейной медицины, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

45

Алимаматова Г.

ОсОО «Сладости Багери», бухгалтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

46

Кудайназаров М.

Управление технологическим транспортом ОАО «Кыргызнефтегаз», водитель.

 

Санаторий

«Жалал-Абад»

47

Молдобаев М.

ОсОО «Би Калина», рабочий.

Санаторий

«Жалал-Абад»

48

Маматова Г.

Жалал-Абадский межрайонный суд, начальник отдела.

Санаторий

«Жалал-Абад»

49

Нарынбетова Ж.

Чаткальский центр общеврачебной практики, медсестра.

Санаторий

«Жалал-Абад»

50

Тороканова Б.

Профком ОАО «Кыргызнефтегаз», бухгалтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

51

Сулайманова А.

Жалал-Абадский  областной комитет профсоюза работников госучреждения, секретарь.

Санаторий

«Жалал-Абад»

52

Пратова Х.

Жалал-Абадский областной центр семейной медицины, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

53

Булатов М.

Строительный рынок «Рахат», грузчик.

Санаторий

«Жалал-Абад»

54

Кошмуратов С.

ОсОО «Ала-Бель Транс», водитель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

55

Тарыкчиев Н.

Кыргызское управление буровых работ ОАО «Кыргызнефтегаз», помощник бурильщика.

Санаторий

«Жалал-Абад»

56

Эгемов Б.

Жалал-Абад МЧС, водитель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

57

Калилова Н.

Жалал-Абадская судебная медицинская экспертиза, заведующий хозяйством.

Санаторий

«Жалал-Абад»

58

Ибрагимова Г.

ЗАО «Масыайылкурлуш», отдел кадров.

Санаторий

«Жалал-Абад»

59

Чолпонбаев С.

Дорожно-эксплуатационное управление №30, механик.

Санаторий

«Жалал-Абад»

60

Джакипов Т.

МЧС г.Кара-Куль, пожарник.

Санаторий

«Жалал-Абад»

61

Алымова Б.

Жалал-Абадский областной кардиоцентр, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

62

Танырбердиев Р.

ОсОО «Ибрагим-Ата», частный предприниматель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

63

Мурзакулов Т.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», заместитель генерального директора.

Санаторий

«Жалал-Абад»

64

Ирсалиев Т.

Сейдикум айыл окмоту Базар-Коргонский район, ведущий специалист.

Санаторий

«Жалал-Абад»

65

Бегимкулов И.

Аксыйский центр семейной медицины, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

66

Паязов Ч.

Управление технологическим транспортом ОАО «Кыргызнефтегаз», оператор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

67

Оморалиев С.

Ноокенская районная пожарная часть МЧС, охранник.

Санаторий

«Жалал-Абад»

68

Тойгонбаева Т.

Жалал-Абадский областной центр семейной медицины, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

69

Сулайманова Д.

Международный университет им.К.Токтомаматова, преподаватель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

70

Маматкулова Б.

ОсОО «Ибрагим-Ата», частный предприниматель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

71

Сульпиева А.

Кетмен-Тобо айыл окмоту Токтогульский район, социальный работник.

 

Санаторий

«Жалал-Абад»

72

Базарова Б.

Сузакская санитарно-эпидемиологическая станция, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

73

Кармышокова М.

ОсОО «Раббита», повар.

Санаторий

«Жалал-Абад»

74

Турдакунова И.

ЧП «Айгул», частный предприниматель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

75

Сагындыкова С.

Майлуу-Суйская территориальная больница, врач.

Санаторий

«Жалал-Абад»

76

Шамшиев А.

ОсОО «Эмерек Курулуш», рабочий.

Санаторий

«Жалал-Абад»

77

Курманалиев К.

Ленин айыл окмоту Сузакский район, экономист.

Санаторий

«Жалал-Абад»

78

Сманова У.

Октябрьская территориальная больница, медсестра.

Санаторий

«Жалал-Абад»

79

Юлдашев К.

Нефтегазодобывающее управление ОАО «Кыргызнефтегаз», менеджер-технолог.

Санаторий

«Жалал-Абад»

80

Акрамова К.

Ноокенский районный отдел культуры, заведующая.

Санаторий

«Жалал-Абад»

81

Оморова Н.

Чаткальский районный отдел культуры, методист.

Санаторий

«Жалал-Абад»

82

Бабаназаров А.

Дорожно-эксплуатационное управление №17, бухгалтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

83

Токтобаев А.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», слесарь.

Санаторий

«Жалал-Абад»

84

Балтабаева З.

Шакафтарская поселковая территориальная больница, медсестра.

Санаторий

«Жалал-Абад»

85

Козубаев Н.

Нефтегазодобывающее управление ОАО «Кыргызнефтегаз», мастер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

86

Абдуллаев Ш.

Жалал-Абадское управление МЧС, председатель профкома.

Санаторий

«Жалал-Абад»

87

Садыкова Х.

Базар-Коргонский центр семейной медицины, медсестра.

Санаторий

«Жалал-Абад»

88

Приева Р.

Центральный рынок г.Жалал-Абад, частный предприниматель.

Санаторий

«Жалал-Абад»

89

Рысбекова Р.

Таш-Булак айыл окмоту Сузакский район, техничка.

Санаторий

«Жалал-Абад»

90

Кабылова У.

Жалал-Абадский областной медико-информационный центр, бухгалтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

91

Джузбаева Б.

Кыргызпетролиумкомпани ОАО «Кыргызнефтегаз», бухгалтер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

92

Сулайманов Б.

МПО «Жылуулук», начальник отдела.

Санаторий

«Жалал-Абад»

93

Амираева Л.

ОсОО «ЖОР», рабочий.

Санаторий

«Жалал-Абад»

94

Абдыкадырова С.

Кара-Дарыя айыл окмоту Сузакский район, налоговый инспектор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

95

Усенова Р.

Жалал-Абадский областной центр реабилитации здоровья человека, сестра хозяйка.

Санаторий

«Жалал-Абад»

96

Тажикулов В.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», снабженец.

 

 

Санаторий

«Жалал-Абад»

97

Турдубаев Э.

Жалал-Абадский государственный университет, помощник ректора.

Санаторий

«Жалал-Абад»

98

Шоболотов А.

Октябрьская детская юношеская спортивная школа, тренер.

Санаторий

«Жалал-Абад»

99

Акматжанова А.

ОсОО «Ала-Бель Транс», оператор.

Санаторий

«Жалал-Абад»

100

Аманов А.

Жалал-Абадский областной Совет ветеранов, кассир

Санаторий

«Жалал-Абад»

101

Оноров Э.

Ноокенский районный отдел народного образования, начальник отдела.

Санаторий

«Жалал-Абад»

102

Тенгебаева С.

Токтогульский центр семейной медицины, медсестра.

Санаторий

«Иссык-Ата»

103

Бекмуратова Н

Чаткальская пожарная часть МЧС, радио телефонистка.

Санаторий

«Иссык-Ата»

104

Хамраев К.

ОсОО «Ай-Строй», директор.

Санаторий

«Иссык-Ата»

105

Келдибеков С.

ОсОО «Амантур плюс», продавец.

Санаторий

«Иссык-Ата»

106

Жоробеков М.

Таш-Кумыпская управление государственной налоговой службы, главный специалист.

Санаторий

«Иссык-Ата»

107

Ирсалиева С.

Шамалды-Сайский центр общеврачебной практики, медсестра.

Санаторий

«Иссык-Ата»

108

Абдубекова Ж.

Международный университет им.К.Токтомаматова, преподаватель.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

109

Пусурманкулов А.

Жалал-Абадская областная филармония, инспектор техники безопасности.

Санаторий

«Иссык-Ата»

110

Ибраимова М.

Рынок «Береке», частный предприниматель.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

111

Масиркулов Н.

Нефтегазодобывающее управление ОАО «Кыргызнефтегаз», оператор.

Санаторий

«Иссык-Ата»

112

Райымбеков О.

Аксыйская районная управление фито санитарии, инспектор.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

113

Субанов Ч.

Жалал-Абадский областной центр реабилитации психики человека, инспектор отдела кадров.

Санаторий

«Иссык-Ата»

114

Дозонов Т.

Таш-Кумырский центральный рынок, частный предприниматель.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

115

Бекжигитов З.

ОсОО «ЮГЭЛС», директор.

Санаторий

«Иссык-Ата»

116

Мирзакматов К.

Жалал-Абадское территориальное управление агентства автомобильного и водного транспорта, главный специалист.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

117

Жаныбаев Т.

ОсОО «Алым-Ата», рабочий.

Санаторий

«Иссык-Ата»

118

Хамрабаев Г.

Ак-Коргон айыл окмоту Ала-Букинский район, начальник отдела.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

119

Нуруев Б.

Дорожно-эксплуатационное управление №31, механик.

Санаторий

«Иссык-Ата»

120

Кендибеков С.

АО «Амантур плюс», частный предприниматель.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

121

Кадырова Г.

Тогуз-Тороузский РУТ и СР, главный специалист.

Санаторий

«Иссык-Ата»

122

Мамаюсупов А.

Сузакская районная архитектура, технический инспектор.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

123

Джалалова Э.

Барпы айыл окмоту Сузакский район, библиотекарь.

Санаторий

«Иссык-Ата»

124

Бостонов А.

Центральный рынок при Мэрии г.Жалал-Абад, инспектор.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

125

Мамаева А.

Жалал-Абадский медицинский колледж, вахтер.

Санаторий

«Иссык-Ата»

126

Кенжекулов О.

Жалал-Абадская областная художественная школа, охранник.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

127

Мамадалиева А.

Аксыйская районная санитарно эпидемиологическая станция, врач.

Санаторий

«Иссык-Ата»

128

Мурадов К.

Рынок «Береке», частный предприниматель.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

129

Калбаев И.

Ноокенская районная управление государственной налоговой службы, заведующий сектором.

Санаторий

«Ыссык-Ата»

130

Ажибаев Б.

Толук ФТБ Токтогульский район, врач.

Санаторий

«Иссык-Ата»

131

Акматов А.

Детский сад «Алтын-Уя», охранник.

Санаторий

«Иссык-Ата»

132

Эшиева Э.

Аппарат ОАО «Кыргызнефтегаз», секретарь.

Санаторий

«Иссык-Ата»

133

Каратаев М.

Жалал-Абадское областное представительство Омбудсмена, специалист.

Санаторий

«Иссык-Ата»

134

Тойчуев Ш.

Рынок «Жоробек», частный предприниматель.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

135

Тойчуев М.

Жалал-Абадская областная клиническая больница, врач.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

136

Акылбеков А.

Аксыйский районный филиал ГП «Кыргызпочтасы», начальник.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

137

Матсаков Ч.

Управление автомобильных дорог «Жалал-Абад-Балыкчы», главный специалист.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

138

Ахматова Б.

Рынок «Шабдалызар», продавец.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

139

Нышанбаева А.

Водоканал Барпы айыл окмоту Сузакский район, контролер.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

140

Исманов А.

Жалал-Абадский городской водоканал, начальник.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

141

Усарова Б.

Жалал-Абадский областной центр семейной медицины, медсестра.

Санаторий

«Джеты-Огуз»

142

Мамырова Г.

ОсОО «Ибрагим-Ата», частный предприниматель.

Санаторий «Кыргызстан»

143

Арзыбаев А.

Международный университет им.К.Токтомаматова, проректор.

Санаторий «Кыргызстан»

144

Каленов К.

Жалал-Абадская областная психотерапевтическая больница, санитар.

Санаторий «Кыргызстан»

145

Далбаев Т.

Базар-Коргонская территориальная больница, врач.

Санаторий «Кыргызстан»

146

Таирходжаева З.

Жалал-Абадская областная художественная школа-интернат, повар.

 

Санаторий «Кыргызстан»

147

Абдрахманов Д.

Жалал-Абадский городской водоканал, оператор.

Санаторий «Кыргызстан»

148

Бутош у. К.

ОсОО «Раббита», рабочий.

Дом отдых

«Ала-Тоо 2-х»

149

Макамбаев У.

Дорожно-эксплуатационное управление №12, бухгалтер.

Дом отдых

«Ала-Тоо 3-х»

150

Камытова Г.

Жалал-Абадское городское статистическое управление, ведущий специалист.

Дом отдых

«Ыссык-Куль 2-х»

151

Алибаева А.

Жалал-Абадская областная клиническая больница, врач.

Дом отдых

«Ыссык-Куль 3-х»

152

Дыйканбаев К.

Сузакское районное управление государственной налоговой службы, начальник.

Пансионат «Арстанбап 2-х»

153

Абдырахманов К.

Жалал-Абадское управление МЧС, заведующий складом.

Пансионат «Арстанбап 3-х»

 

 

 

 

Председатель                                  Аглиулин Э.А.

 

Гл. бухгалтер                                  Келдибаева С. Т.

Обновлено 20.08.2019 04:00

Просмотров: 4

Подкатегории