fpk.kg

Login

Кыргызстан профсоюздар Федерациясы өнөр - жайында кырсыкка учураган жарандарга социальдык жактан укуктук жардам көрсөтүп келүүдө

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясына өнөр жайында кырсыкка учураган жабырлануучулар, өзүлөрүнүн көйгөйлүү маселелери боюнча арыз аркылуу кайрылууларын жөнөтүп келүүдө. Кайрылган жарандардын көпчүлүгү жашоо шартынын начардыгы, өнөр жайынан бөлүнгөн жөлөк пулдун аздыгы, дары-дармек сатып алууга гана эмес, күнүмдүк жашоо шартында да жетпей жаткандыгы жөнүндө айтышып, жардам берүүсүн суранышат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдык нормалык актыларында каралган тейлөө жана айлык акыларын жогорулатуу боюнча, келтирилген зыяндын суммасынын төлөмүн көбөйтүү, жабырлануучуга келтирилген зыянды төлөтүп берүү көйгөйлөрү боюнча, Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясы жарандарга мыйзам чегинде көптөгөн ар-түрлүү жардамдарды берип келүүдө.

Мисалга алсак, арыз менен келтирилген зыяндын суммасынын төлөмүн көбөйтүп берүү боюнча, кесиптик оорулуу, биринчи группадагы майып Сманов Б.Ш. кайрылган. Арыздануусун төмөнкүчө баяндайт: “келтирилген зыян үчүн алган 4562 сом дары-дармек сатып алууга же ооруканадан дарыланууга жетпейт, майып болгондугума байланыштуу башка адамдардын жардамына көз каранды болуудамын, себеби өз алдымча басып туруу азырынча кыйынчылыктарды жаратууда”.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 234 беренеси жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1993 жылдагы 23 апрелде бекитилген №175 токтомунун 10 пунктунда «Жумушчуну эмгек милдетине байланыштуу колдонууда келтирилген мертинүүгө, кесиптик ооруга же башка ден-соолукка келтирилген залакага, келтирилген зыяндын эрежесинин негизи боюнча» индексакция жүргүзүлүшү керек эле, бирок жабырлануучунун үй-бүлөөсүнө келтирилген зыян үчүн индексация жүргүзүлгөн эмес.

Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында жана жабырлануучу иштеген мекеменин жетекчилери менен болгон жолугуушулардын, сүйлөшүүлөрдүн жана түшүндүрүү иштердин негизинде Смановко келтирилген зыян боюнча ай сайын төлөнүп берүүчү төлөм 4562 сомдон 15664 сомго көбөйтүлүп, андан сырткары индексациянын карызы 198497 (жүз токсон жети миң төрт жүз токсон жети) сомду бир жолку төлөм менен токтоосуз төлөп берүүсү милдеттендирилди.

Ошондой эле, Түндүк – Кыргыз геологиялык экспедициясынын мурдагы 16 жумушчусу эмгектен алган мертинүү боюнча ай сайын төлөнүүчү келтирилген зыянды эсептеп берүүнү суранган арыздары менен кайрылган.

Жүргүзүлгөн эсептөөнүн негизинде, ар бирине, ай сайын төлөнүп келген орточо эсеп менен 600 сомдун ордуна 2879 сомго чейин көбөйтүлүп, төлөнбөй келген индексациянын карызы 188758 сомду бир жолку төлөм менен баардык майып жарандарга төлөнүп берүүсү, Түндүк – Кыргыз геология экспедициясынын жетекчилигине тапшырылды.

Жогоруда келтирилген көйгөйлүү маселелер, майып болгон жарандардын күнүмдүк жашоосу жана алардын абалы, эмгекти коргоодогу нормалык укуктарды сактоо профсоюз уюмунун дайыма көңүл борборунда.