fpk.kg

Login

Эмгек учурунда майып алгандар, кандай абалда ?!


Совет мамлекети ыдырап урай баштаганда, ошол мамлекетти түптөп, жакшы каражаттарды алып экономикага зоор пайдасын келтирип жаткан өнөр-жайларыбыз: завод, фабрикалар жана башка ондогон, жүздөгөн мекемелерибиз жоюла баштаган. Бул кубулуш социализмден капитализмге өтүүдө боло турган иш болуучу. Бирок, биздин ат минерлер, ажоолор түптөлгөн ишканаларды андан аары жаарга такап  атайылап банкротко алып келишкен. Кээ бири өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, миңдеп иштеп жаткан жараандарыбыздын жумуш  оордуларын тартып алгандай эле болуп калды.

Кээ  бир мекемелерибиз: завод фабрикалар Кеңеш өкмөтүнүн аймагында бирдиктүү алыш-бериш катнашын жоготконуна байланыштуу , тетиктери жок станоктору токтоп, четинен сатылып олтуруп, мамлекетибизди сызга олтургузгандай эле болуп калды.

Кеңеш өкмөтүнөн калган ишканалар акырындан менчикке өтө баштаган        Мекемелерди жоюда кээ бирлери юридикалык жактан Жарандык Кодекстин 93- беренеси менен милдеттери жаңы пайда болгон юридикалык жакка өткөрүп берүү актысына ылайык өтсө, кээ бир мекемелер Жарндык Кодекстин 96-беренесинин негизинде юридикадык жактан анын укутарын жана милдеттерин укуктук  өтүүчүлүк тартибинде башка жактарга өткөрбөй токтотууга алып келген.

Жоюулуп калган мекемелер кандай шартта өтпөсүн, ошол мекеменин түптөп өзүнүн салымы менен мекеменин даңкын көтөргөндөр,  көчөдө ишсиз калып олтурбайбы.

 Эртеден кечке берилген планды аткарабыз деп эмгектенип жүрүшүп, эмгектик жаракат алышып өлгөндөрү, бутунан, колунан ажырагандары  канча? Жумуш оордунда өлүп калгандардын убалы кимде, бул жараандарыбызга азыркы учурда мамлекет жардам бере алабы,  жардам бербесе да, жумуш берүүчүлөрдү тартипке чакырууга күчү келеби?

Мекемелерди жою боюнча бир-эки мисал келтирип кетейин:

- "Рыбачье" эт комбинаты өзүнүн аталышын өзгөртүп,  «Токчулук» Акционердик коому болуп, 100% мамлекеттин  карамагында калган.

 9 ноябрь 1995 жылы биринчи эл аралык аукцион болуп, 51% «Кыргызтрансавто» ААК нун өкүлү Урманаев, Жарандык Кодекстин 93- беренеси менен милдеттери жаңы пайда болгон юридикалык жакка өткөрүп берүү актысына ылайык өткөрүп сатып алып,  комбинаттын ээси болуп калган.Кийинчирээк ААК, АК «Балыкчы эт комбинаты» болуп, Бектурова Н. директор болуп шайланган.

Канча эт комбинатынын аты өзгөрбөсүн, ушул мекемеде иштеп жүрүп 27 сентябрь 1976 жылы Дыйканбаева Ж.колунан ажыраса, 23 сентябрь 1983 жылы Алымбекова Г. колунан ажырап эмгектик майып деген корутундусу болгондорго эч кандай пайдасы болгон жок, анысы аз келгенсип, бул эки эмгектин майыптарын соттон сотко Урманаев С.сүйрөй баштаган.

 Эмгектин майыптары болгон жараандардын укугун коргоо үчүн Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгектин техникалык тескөөчүлөрү жардамга барышып, тебеленип жүргөн майыптардын укугун бир нече соттон   сактай алышты.

Баардык соттон туура чечим майыптар тарабына чечилсе дагы, Урманаев С. Майыптарга тиешелүү залалдын ордун толтуруу акчасын дагы эле бербей жүргөнүн  кантип сыздабай айта аласың.

13 май 2013 жылы Жогорку соттун чечими менен Жарандык иш боюнча Эмгектин майыптары: Алымбекова жана Дыйканбаева тарабына чечилип, бул чечим ушул убакыттан баштап күчүнө кирет, кайра доо арыз менен кайрылууга мүнкүнчүлүк берилбейт дегенине карабастан, соттун чечими азыркы күнгө чейин аткарылбай келет.

 - 26 июль 2011 жылы Уралиева К.К. аттуу жараныбыз Ысык-Көл курорттук-рекреациялык зонанын архитектура-курулуш көзөмөлдөнүн мамлекеттик башкармалыгында иштеп жатып эмгектин майыбы болуп калган. Ал эми бул ишкана Кыргыз Республикасынын министрлигинин Ысык-Көл облусунун Юстиция башкармалыгынын 2013 жылдын 4 февралындагы № 47 буйругуна ылайык  Ысык-Көл курорттук-рекреациялык зонанын архитектуралык-курулуш көзөмөлдөөнүн мамлекеттик башкармалыгы жоголду деп эсептелет. Ушуга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 96 беренесинин 1 пунктуна ылаык юридикалык жакты жоюу анын укуктарын жана милдеттерин укуктун өтүүчүлүк тартибинде башка жактарга өткөрбөй токтотууга алып келет. Көрдүңөрбү, бир эле берене, бир эле пункт менен Уралиеванын залалды толтуруу эмгек пулун жокко чыгарып олтурушбайбы. 

 Ден-соолугуна келтирилген залал пулду ала алышбай, айласы кеткенде Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгектин техникалык нускоочуларына кайрылууга мажбур болушат. Төмөндөгү эмгектик майып болгон жараныбыздын арыз муңу оң жагына оогондой болду окшойт.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын, эмгектин техникалык нускоочулары тарабынан жасалган залал пулдун сумммасы менен КР өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык агенттигине залал пулду төлөп берүүгө тапшырылганы маалим болду.

 

КПФ

эмгектин техникалык нускоочусу                                                            Ж.Казакбаев

Обновлено 29.05.2014 04:34

Просмотров: 694

Основные принципы в сфере охраны труда по соблюдению прав и законных интересов работников

Среди мер обеспечивающих гарантии охраны труда и социальной защиты работников важное место занимает ответственность работодателя по возмещению вреда в связи с причиненным работнику трудовым увечьем или смертью. Действующее трудовое законодательство о возмещении вреда исходит из того, что повреждение здоровья работника влечет за собой снижение или полную утрату трудоспособности  либо смерть, следовательно, и соответствующую потерю части заработка.

Основополагающими принципами ликвидации последствий травматизма после несчастного случая и при профессиональном заболевании являются обеспечение пострадавшему: права на реабилитацию, права  возращение на работу и права на возмещения вреда.

Для того чтобы защитить права работника на возращение свое рабочее место, техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Кыргызстана делает все возможное для сохранения отношений между пострадавшим от несчастного случая на производстве с его работодателем. Для работника принципиально важно сохранения своих связей с рабочим коллективом предприятия благодаря быстрому вмешательству и сотрудничеству всех заинтересованных сторон – самого работника, работодателя и представителя профсоюза. Такой подход способствует осуществлению права на реабилитацию и возращения на работу.

После возращения пострадавшего, на работу выздоровевшего после несчастного случая работодатель обязан восстановить его на старом месте или предоставить ему равную должность, выплачивая прежнюю заработную плату и полагающиеся выплаты.

Несчастный случай на производстве может привести к постоянной физической или психологической нетрудоспособности, и в этом случае работник имеет право на получение единовременного и ежемесячных  пособий возмещений вреда в виде утраченного заработка за телесные повреждения.

Сумма возмещения вреда и пособий варьируется в зависимости от тяжести последствий – процента утраты профессиональной трудоспособности и возраста работника во время получения травмы.

В случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве, его иждивенцы имеют права на получение возмещений вреда. Иждивенцами считаются  малолетние дети, взрослые дети до 18 лет - студенты или инвалиды, а также все другие, кто в экономическом отношении был зависим от умершего работника.  

Если умерший работник не имел иждивенцев, его отец и мать или лица, выступающие в этом качестве, имеют права на моральный вред.

Техническая инспекция труда ФПК всячески оказывает помощь пострадавшим по выплате возмещения вреда, увеличение суммы возмещения вреда утраченного заработка и других услуг предусмотренных нормативных актах законодательства КР.

Так, с заявлением по увеличения суммы утраченного заработка обратилась, инвалид 2 группы по профессиональному заболеванию Жамалова А.А. с жалобой, на то, что получаемый ей возмещения вреда в размере 549 сомов не хватает на приобретение лекарств.

Действительно Жамалова А.А., получает возмещение вреда на 3500 сомов, ниже прожиточного минимума установленной инвалидам Правительством КР.

В целях социальной защиты инвалида по трудовому увечью техническая инспекция труда ФПК дала разъяснение работодателю по увеличению суммы возмещения вреда с учетом прожиточного минимума инвалида установленной в Нарынском регионе.  

Также, с заявлением обратилась Эргешова Г.Э. из г. Кызыл-Кия Баткенской области  вдова бывшего командира ШГС погибшего на шахте Алмалык, при спасательных мероприятий при исполнении своих трудовых обязанностей,  с просьбой произвести индексацию сумм возмещения вреда, которая не производилась с 1996 года.

В соответствии проведенного расчета сумма задолженности по индексации за период с февраля 1996 года по декабрь 2013 года включительно составило 127350 сомов, которую обязали  бухгалтерии 4 отд. ОМГСВ МСЧ КР., выплатить образовавшую задолженность.

20 ноября 2012 года вследствие дорожно-транспортного происшествия произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом, с сотрудниками ОсОО «Автотрансстрой», Омуркожоевым Э. А. и Сагалиевой А. Т.  

Ко дню смерти Омуркожоева А.А. на иждивении находились четыре иждивенца, а на иждивении Сагалиевой один иждивенец, представляемые финансовые средства, являлись основным и постоянным источником существования. По просьбе иждивенцев погибших техническая инспекция труда ФПК произвел расчет сумм возмещений вреда.

В результате проведенного расчета, сумма единовременного пособия в связи со смертью Омуркожоева Э.А. составило 785400 сомов,  а Сагалиевой А.Т. 591000 сомов, которую ОсОО «Автотрансстрой» на основании статьи 264 ТК КР выплатила иждивенцам семьи в разовом порядке.

Кроме этого, ежемесячная выплата составило в сумме 5236 сомов иждивенцам семьи Омуркожоева Э.А., а иждивенцу семьи Сагалиевой А.Т. составило в сумме 2462 сомов, которую ОсОО «Автотрансстрой» обязана выплачивать ежемесячно.

В ФПК обратилась от Уралиева К.К., которая работая  в Управлении государственного архитектурно-строительного надзора  Иссык-Кульской курортной зоны, получила трудовое увечье. Пока она лечилась, где она работала, управления расформировалась. Усилиями технической инспекции труда был определен правопреемник, который на основании наших расчетов (единовременное пособие 407421 сомов) обязались выплатить.  

Никушкин Александр Николаевич, работая сезонным слесарем ОГМ ОАО «Каинда-Кант», 18 октября 2013 года, получил производственную травму, которая впоследствии привела его к третьей группы инвалидности с 60 процентной степени утраты профессиональной трудоспособности.

В результате проведенному расчету, ОАО «Каинда-Кант» выплатила в разовом порядке  единовременное пособие в размере 606492 сомов,  и ежемесячно выплачивает в по 10108 сомов возмещение утраченного заработка.

Можно привести много таких примеров по оказанию помощи пострадавшим по выплате  единовременных пособий и ежемесячных выплат, увеличение суммы возмещения вреда утраченного заработка и других услуг предусмотренных трудовых законодательства КР.

Одной из важнейших сфер технической инспекции труда ФПК соблюдения правовых норм является охрана труда,  всей своей сутью направленных на обеспечение безопасности, здоровья, жизни и благополучия человека - труда, в какой бы сфере деятельности он не был занят.

Обновлено 28.04.2014 06:10

Просмотров: 618

Жумушчулардын мыйзамдуу кызыкчылыгын жана укуктарын коргоодо эмгек чөйрөсүндөгү эң башкы максат

Жумушчуларды социалдык жактан коргоо жана эмгек кепилдигин камсыздандыруу чараларынын бири, жумушчунун эмгек жаракатына жана өлүмүнө байланыштуу келтирилген зыянды төлөп берүүдө жумуш берүүчүнүн жоопкерчилиги эң жогорку орунду ээлейт. Эмгек мыйзамы боюнча жумушчунун ден-соолугуна келтирилген кырсыктын негизинде, жумушка жарамдуулугун жоготкондугуна байланыштуу, айлык майанасынын бир бөлүгүнүн азайышына алып келет.

Кырсыкка жана кесипттик ооруга кабылгандыгына байланыштуу,  жабырлануучуну камсыздандырууда жана кырсыктын натыйжасын жоюудагы эң башкы негиз: реабилитация укугу, жумуш ордуна кабыл алуу укугу жана келтирилген зыянды төлөп берүү укугу.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясы жумушчуну мурдагы жумуш ордуна кайтып баруусуна жана укугун коргоо максатында, өнөр жайында кырсыкка учураган жабырлануучу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы мамилени сактоодо жана ишке ашыруудагы көйгөйлүү маселелер боюнча иш жүргүзүп келет.

Жумушчу үчүн эң керектүү нерсе мекемедеги жумушчу коллективдин кийлигүүшүсү менен тез арада баардык кызыктар тараптын кызматташуусу менен башкача айтканда жумушчунун өзү, жумуш берүүчү жана профсоюз мүчөсүлөрү аркылуу байланышты түзүүсү зарыл жана бүгүнкү күндүн эң көйгөйлүү маселелеринин бири. Мындай чечим реабилитациялоого жана жумуш ордуна баруу укугун ишке ашырууга түздөн-түз шарт түзөт.

Жабырлануучу кырсык учурунда алган жаракаттан кийин, жумуш ордуна айыгып келсе, жумуш берүүчү аны мурдагы ордуна же ошондой эле кызматка алууга жана мурдагы айлык акысын, ошондой эле ага каралган төлөмдөрдү төлөп берүүгө милдеттүү. Өнөр жайында алган кырсыктын залакасы, жабырлануучунун айлык маянасынын азайышына, ошондой эле физикалык жана психикалык абалга алып келүүсү мүмкүн, бул учурда жумушчу жаракат алгандыгына байланыштуу бир жолку жана ай сайын алуучу жөлөк пулду алууга акылуу жана муктаж. Жөлөк пулдун жана келтирилген зыяндын суммасы алган кырсыктын оорлугуна, жумушка болгон кесиптик жарамдуулугун канчалык пайызда жоготкондугуна байланыштуу болот.

Өнөр жайында кырсыктын кесепетинен каза болгон жумушчунун багуусунда калган үй-бүлөө мүчөлөрү келтирилген зыянды мыйзам чегинде төлөтүп алууга акылуу. Жабырлануучунун багууда калган үй-бүлөө мүчөлөрүнө жаш балдары, 18-жашка чейинки студент же майып балдары, андан башка дагы каза болгон жумушчуга экономикалык жактан көз карандылар кирет. Эгерде каза болгон жумушчунун багуусунда калган үй-бүлөө мүчөлөрү жок болсо, анда анын атасы, апасы же анын атынан кайрылган жаран, моралдык зыян алууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдык нормалык актыларында каралган тейлөө жана айлык акыларын жоготуу боюнча келтирилген зыяндын суммасынын төлөмүн көбөйтүү, жабырлануучуга келтирилген зыянды төлөтүп берүү көйгөйлөрү боюнча, Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясы жарандарга мыйзам чегинде көптөгөн ар-түрлүү жардамдарды берип келүүдө. Мисалга алсак, КПФ ЭТИна арыз менен келтирилген зыяндын суммасынын төлөмүн көбөйтүп берүү боюнча, кесиптик оорулуу, экинчи группадагы майып Жамалова А.А. кайрылган. Арыздануусун төмөнкүчө баяндайт: келтирилген зыян үчүн алган 549 сом дары-дармек сатып алууга же ооруканадан дарыланууга жетпейт, дейт.

Иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Жамаловага келтирилген зыян боюнча төлөнүп берүүчү төлөм Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн майыптарга карата коюулган жеп-ичүү минимумунан 3500 сомго төмөн болгону аныкталды. Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясы майып адамдарды социалдык жактан коргоо максатында жабырлануучунун мурдагы иштеген жерине, Нарын аймагында коюулган жеп-ичүү минимумуна ылайык келтирилген зыяндын суммасынын төлөмүн 4080 сомго көбөйтүү боюнча түшүндүрмө талабын жөнөттү.

Ушундай эле арыз менен Эргешовтун жесири, Баткен областына караштуу Кызыл-Кыя шарынын Токтогул көчөсүнүн тургуну, Эргешова Гүлайым Эргешовна кайрылган. Кайрылууда өмүрлүк жолдошу Эргешов Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде куткаруучу болуп кызмат өтөп жүрүп, Алмалык шахтасында куткаруу иш-чаларынын жүрүшүндө каза болгондугуна байланыштуу келтирилген зыяндын суммасын эсептеп берүүнү сураган.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 234 беренеси жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 23 апрель 1993 жылдагы бекитилген №175 токтомунун 10 пунктунда «Жумушчуну эмгек милдетине байланыштуу колдонууда келтирилген мертинүүгө, кесиптик ооруга же башка ден-соолукка келтирилген залакага, келтирилген зыяндын эрежесинин негизи боюнча» индексакция жүргүзүлүшү керек эле, бирок жабырлануучунун үй-бүлөөсүнө 1996 жылдын феврал айынан бери келтирилген зыян үчүн индексация жүргүзүлгөн эмес. Эргешов каза болгон учурда анын карамагында жубайы жана төрт өспүрүм балдары калган.

Жүргүзүлгөн эсептөө иш-чараларына ылайык индексациянын карызы 1996 жылдын феврал айынан тартып 2013 жылдын декабрына чейинки суммасы 127350 сомду түзгөн. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу ОМГСВнын 4-бөлүмүнүн бухгалтериясына түшүндүрмө берилип, Эргешова Гүлайым Эргешовнага индексациянын карызы 127350 сомду бир жолку төлөм менен төлөп берүүсү милдеттендирилди.

Ошондой эле, «Автотрансстрой» Жоопкерчилиги чектелген уюмдун жетекчилиги бир жолку төлөнүүчү төлөм жана ай сайын төлөнүүчү келтирилген зыянды эсептеп берүүнү суранган арыз менен кайрылган. Себеби 20 ноябрь 2012 жылы жол кырсыгынын кесепетинен өлүмгө дуушар болгон топ кырсыгы болуп, «Автотрансстрой» ЖЧУнун кызматкерлери Өмүркожоев Эркин Аскарбекович жана Сагалиева Асел Тыналиевналар каза болушкан.

Өмүркожоев Э.А. каза болгон учурда артында анын багуусунда болгон жубайы жана үч кичинекей жаш өспүрүм балдары калган. Жүргүзүлгөн иш чаранын негизинде маркум Өмүркожоевдин үй-бүлөөсүнө бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулдун суммасы 785400 сом болсо, ай сайын төлөнүүчү келтирилген зыяндын төлөмү 5236 сом болуп, «Автотрансстрой» ЖЧУнун жетекчилигине КР Эмгек Кодексинин 264 беренесине ылайык каралган төлөмдөрдү кечиктирилбей төлөп берүүсү милдеттендирилди.

Ал эми «Автотрансстрой» ЖЧУнун экинчи кызматкери Сагалиеванын артында багууда калган атасы Сагалив Тынаалы ден-соолугуна байланыштуу пенсияда болгондуктан, кызынын тапкан каражатына көз каранды жана бир гана каржы булагы болгон.

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 264 беренесинин негизинде Сагалиеванын өлүмүнө байланыштуу атасы Сагалиевге 591000 сом бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулду жана ай сайын төлөнүүчү келтирилген зыяндын төлөмү 2462 сомду «Автотрансстрой» ЖЧУнун жетекчилигине каралган төлөмдөр кечиктирилбей төлөнүп берүүсү жүктөлүп жана өз убагында төлөнүп берилди.

Уралиева Кенжекан Келгенбаевна, бизге жазган кайрылуу катында мындайча баяндайт, Иссык-Көл курорт-рекрациялык аймагынын мамлекеттик архитектура-курулуш көзөмөлдөө башкармалыгынын каттоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жүрүп, эмгектик мертинүүгө учурап анын кесепетинен экинчи группадагы майып жана 70 пайыздагы кесипттик эмгекке жарамсыздыгына дуушар болгон. Териштирүү иш-чараларынын натыйжасында эсептөө жүргүзүлүп, Уралиевага 407421 сом бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулду жана ай сайын төлөнүүчү 4756 сом келтирилген зыянды КР Эмгек Кодексинин 264 беренесинин  негизинде жабырлануучунун мурдагы иштеген мекеме жетекчилигине кечиктирилбей төлөп берүү талабы менен түшүндүрмө берилди.  

Дагы бир арыз ээси Никушкин Александр Николаевичке төмөнкүчө жардам көрсөтүлдү. Ал 2013 жыл 18 октябрында «Каинда-Кант» АКУда мезгилге жараша убактылуу слесарь болуп иштеп жүрүп өндүрүштүк кырсыкка кабылып, анын кесепетинен үчүнчү группадагы майып жана кесиптик эмгекке жарамдулук мүмкүнчүлүгүн 60 пайызга жоготкон. Жүргүзүлгөн эсептөө иш-чараларынын негизинде Никушкинге 606492 сом бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулду бир маалда төлөп берүүсү жана ай сайын төлөнүүчү 10108 сом келтирилген зыяндын суммасын төлөп берүү талабы  «Каинда –Кант» АКУ жетекчилигине жөнөтүлдү.

Андан сырткары КР өкмөтүнүн №727 токтомунун 3.1 пунктунда «Убактылуу жумушка жарамсыздыгына жөлөк пул менен камсыздандыруу Жобосун тартипке келтирүү жөнүндөгү…» негизинде Никушкинге убактылуу жумушка жарамсыздыгына байланыштуу жөлөк пул 100 пайыздык орточо айлык акы же 16847 сом менен төлөнүп берилиши керек эле, башкача айтканда 2013 жылдын 18 октябрынан баштап 2014 жылдын 3мартына чейин. Убактылуу жумушка жарамсыздык жөлөк пулдун төлөмү жүргүзүлгөн эсептөөнүн негизинде 67388 сомду түзүп аны «Каинда –Кант» АКУ жетекчилиги кечиктирилгис убакыттын ичинде мыйзамдын коюулган чегинде төлөп берүүсү зарыл жана милдеттүү экени билдирилди.

Ошондой эле КПФ ЭТИнин көзөмөлү аркылуу жабырлануучу Никушкинге протез койдурулуп жана оорудан айыкканына байланыштуу жеңил жумушка орнотулуп, мыйзамда каралган төлөмдөрдү төлөп берүү маселелерин ишке ашырды.

Жогоруда келтирилген көйгөйлүү маселелер боюнча кайрылган жарандардын саны жылдан-жылга көбөйүүдө.  Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын эмгек техникалык инспекциясынын бирден-бир маанилүү чөйрөсү, эмгекти коргоодо нормалык укукту сактоо жана баардык багытты коопсуздукка, ден-соолукка, өмүргө жана адам баласынын кандай гана чөйрөдө ишмердүүлүгүн жүргүзбөсүн, сак-саламатта болушуна мүмкүн болушунча шарт түзүүгө аракет жасап келүүдө.

 

 

Обновлено 25.04.2014 02:20

Просмотров: 952

Мотивация профсоюзного членства через охрану труда

 

В рамках совместных мероприятий  Федерации профсоюзов Кыргызстана и Международной организации труда   22 – 23  октября 2013 года  на базе гостиницы «Достук» прошел  семинар – тренинг по мотивации  профсоюзного членства через охрану труда: «Безопасный  труд – как компонент достойного труда».

Модераторами  семинара были субрегиональный координатор по охране труда  Бюро МОТ   Оксана   Герасимова  и  Эксперт МОТ Всеволод Барбэнягрэ.    В работе семинара приняли участие технические инспектора труда Федерации профсоюзов Кыргызстана,  республиканских отраслевых  и региональных межсоюзных объединений профсоюзов, всего 30 инспекторов.  

С приветствием к участникам семинара обратился заместитель председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Жайлообаев Ормон Назарматович, курирующий техническую инспекцию труда профсоюзов Кыргызстана.  

На семинаре – тренинге  техническим инспекторам труда был презентован системный подход МОТ к охране труда. В течении двух дней были обсуждены  вопросы касающихся  основных принципов и направлений деятельности профсоюзов в области мотивации профсоюзного членства,    факторов  формирующие мотивацию,   роль социальных партнеров в охране труда,  уполномоченных лиц по охране труда, аттестации рабочих мест по условиям охраны труда.   

Рассмотрели   вопросы организации работы  технической инспекции труда профсоюзов Кыргызстана.  Рабочие  группы презентовали  свои видения структур технических инспекций труда Федерации профсоюзов Кыргызстана, Республиканских отраслевых, региональных межсоюзных объединений профсоюзов их роль в обеспечении безопасности на производстве.

Участники семинара констатировали, что для профсоюзов проблемы охраны труда неотделимы  от других  ключевых направлений  профсоюзной работы, и движение к любым социально - экономическим рубежам нельзя рассматривать в не связи с охраной труда. Попытки пренебречь этим фактором как правило оборачиваются в последующем многократными, как человеческими, так и финансовыми потерям.

Принципиальная позиция профсоюзов - даже в условиях мирового финансового кризиса, когда в корне меняются наработанные годами устои и приоритеты, когда с большим трудом преодолеваются поставленные цели и задачи - это сохранить и усилить общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности.

По итогам обсуждения были определены приоритетные направления развития технической инспекции труда  профсоюзов Кыргызстана  определены цели, поставлены задачи, спланированы мероприятия.

Участники семинара единодушно отметили высокий уровень организации семинара и большое практическое значение полученных знаний.

Обновлено 13.11.2013 05:04

Просмотров: 707